Art. 180 alin. 2 Cod penal

Judecătoria TĂRGU NEAMŢ, Sentinta penala Nr. 114 din 8 aprilie 2010

Sentinţa penală nr. 114/08.04.2010Obiect: art. 180 alin. 2 Cod penalPrin rechizitoriul înregistrat la această instanţă , Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Neamţ a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului I.N., cu datele de stare civilă din dispozitiv, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că în noaptea de 25.07.2008, în incinta restaurantului „X.” din Tg.Neamţ, a lovit pe partea vătămată D.T., cauzându-i leziuni vindecabile în 17-19 zile de îngrijiri medicale.Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2500 Euro (echivalentul în lei), din care 2000 Euro cu titlu de daune morale şi 500 Euro cu titlu de daune materiale, reprezentând c/val. îngrijirilor medicale.Spitalul orăşenesc Tg.Neamţ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 55 lei, actualizată la data plăţii, reprezentând c/val. serviciilor medicale acordate părţii vătămate.Prin declaraţia dată în instanţă, inculpatul a învederat următoarele :În luna iulie 2008 a mers la restaurantul X. din Tg.Neamţ împreună cu un prieten pe nume R.S., acolo a venit şi partea vătămată, care i-a reproşat că are o datorie faţă de tatăl său, au început să se certe, iar la un moment dat, partea vătămată a luat o farfurie şi a intenţionat să-l lovească, atunci el a încercat să se apere ridicând mâna, astfel că farfuria l-a lovit în zona capului pe D.T..Nu a recunoscut că a lovit pe partea vătămată cu o sticlă de bere sau cu pumnii şi picioarele, el doar s-a apărat, nu a observat ca partea vătămată să prezinte leziuni în zona feţei sau să-i curgă sânge.Au fost audiaţi martorii C.N., R.S., M.O., C.D. şi O.H., declaraţiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.Examinând probatoriul administrat la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :În noaptea de 25.07.2008, în jurul orelor 3:00, inculpatul şi martorul R.S. de aflau în barul X. din Tg.Neamţ. În aceeaşi incintă, se aflau şi partea vătămată împreună cu martorul C.N..La un moment dat, pe fondul unui conflict mai vechi, părţile au început să se certe, după care inculpatul a lovit pe partea vătămată cu o farfurie şi o sticlă de bere în zona capului.Această situaţie de fapt rezultă atât din declaraţia părţii vătămate (fila 64 din dosar), cât şi din cuprinsul depoziţiei martorului C.N. (fila 33 din dosar), cel care se afla la masă cu partea vătămată.Astfel, acesta a declarat că inculpatul a venit la masa lor, părţile s-au certat, apoi inculpatul a lovit pe partea vătămată cu două farfurii în zona capului şi cu o sticlă de bere.Acest martor, în mod nejustificat şi subiectiv, la termenul de judecată din data de 18 februarie 2010, şi-a schimbat depoziţia, pretinzând că la acel moment era în stare avansată de ebrietate şi nu îşi mai aminteşte nimic, astfel că cea de-a doua declaraţie a sa va fi înlăturată ca nesinceră.Martora H.O., barman de serviciu în acea seară, a fost rezervată în a da declaraţie, învederând doar că a văzut că cei doi, respectiv partea vătămată şi inculpatul, la un moment dat se certau, a auzit zgomot de sticle sparte, dar efectiv nu a văzut ceea ce s-a întâmplat (fila 115 din dosar).În orice caz, atunci noaptea, a fost anunţat şi proprietarul restaurantului, care deplasându-se la faţa locului, a văzut farfurii sparte, toate persoanele în stare de ebrietate, şi pe partea vătămată ieşind din baie şi având sânge pe mâini (a se vedea depoziţia martorului-fila 98 din dosar).Martorul R.S., audiat la propunerea inculpatului, a declarat că cei doi s-au certat, însă conflictul efectiv s-a petrecut cât timp el era la baie, astfel că nu poate să precizeze nimic (fila 65 din dosar).Plângerea părţii vătămate se coroborează atât cu declaraţia inculpatului, care a recunoscut că a avut atunci un conflict cu aceasta, cât şi cu prima depoziţie a martorului C.N., dar mai ales cu certificatul medico-legal nr. 873/28.07.2008 (fila 58 din dosar), din care rezultă că partea vătămată a suferit leziuni de tipul tumefacţie piramidă nazală, plagă suturată chirurgical, fractura oaselor proprii ale nasului ş.a., leziunile s-au putut produce cu corp dur în data de 25.07.2008 şi necesită pentru vindecare un număr de 17-19 zile de îngrijiri medicale.În seara producerii incidentului, partea vătămată a mers la Spitalul orăşenesc Tg.Neamţ, unde a primit îngrijiri medicale.În cauză, nu rezultă că inculpatul a fost provocat sau s-a aflat în legitimă apărare.Din probele administrate în cauză, instanţa reţine că, în drept, fapta inculpatului de a lovi pe partea vătămată, cauzându-i leziuni vindecabile în 17-19 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal, în baza căruia inculpatul va fi pedepsit.La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată, instanţa va avea în vederea gradul de pericol social al infracţiunii, circumstanţele concrete în care a fost comisă, violenţa loviturilor aplicate, poziţia procesuală nesinceră a inculpatului, dar şi împrejurarea că acesta este la prima abatere de la legea penală şi în raport de aceste criterii se reţine că scopul educativ şi preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale, sens în care inculpatul va fi atenţionat cu privire la dispoziţiile art. 63 ind. 1 Cod penal şi ale art. 425 Cod procedură penală.Este neîndoielnic că, faţă de leziunile suferite şi nr. mare de îngrijiri medicale necesar vindecării, partea vătămată a suportat nişte cheltuieli pentru vindecare, cheltuieli pe care instanţa le apreciază la suma de 500 de Euro –echivalentul în lei, urmând ca inculpatul să fie obligat la această sumă, în baza art. 14, art. 346 Cod procedură penală, art. 998 Cod civil.Este neîndoielnic că agresiunea săvârşită împotriva părţii vătămate i-a cauzat nu numai o suferinţa fizică, dar şi psihică, ori nimănui nu-i este permis să atenteze la viaţa şi sănătatea altei persoane într-un mod nejustificat, toate aceste agresiuni creând un disconfort, o tulburare de ritm în viaţa persoanei vătămate. Pentru aceste motive, inculpatul va fi obligat la o dezdăunare morală fata de partea vătămată, dar nu în cuantumul solicitat care este exagerat, faţă de persoana părţii vătămate, nivelul de instruire al acesteia, iar o asemenea dezdăunare nu trebuie sa constituie o îmbogăţire nejustificată.În baza aceloraşi texte de lege, instanţa va obliga pe inculpat să plătească părţii vătămate suma de 500 Euro – echivalentul în lei, cu titlu de daune morale.

În baza prevederilor Legii nr. 95/2006, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa va obliga pe inculpat să plătească Spitalului orăşenesc Tg.Neamţ suma de 55 lei, actualizată la data plăţii, reprezentând c/val. serviciilor medicale acordate părţii vătămate.