Cetatenia europeana

Cetăţenia reprezintă cu aceeaşi forţă un statut (juridic şi politic), dar şi un rol, un rol social. Astfel, din perspectiva statutului, cetăţenia reprezintă atât totalitatea drepturilor şi libertăţilor pe un care un stat le acordă cetăţenilor săi, dar şi totalitatea obligaţiilor pe care aceştia le au faţă de stat. Din perspectiva rolului său social, cetăţenia reprezintă una dintre identităţile individului şi presupune dezvoltarea anumitor competenţe sau a unei culturi civice care fac posibilă exercitarea efectivă a statutului de cetăţean.

Tot ceea ce am amintit în rândurile precedente este valabil şi pentru cetăţenia europeană, care reprezintă ansamblul drepturilor şi libertăţilor pe care Uniunea Europeană le acordă cetăţenilor celor 27 de state membre. Ca statut de drepturi, cetăţenia europeană ajută la observarea naturii compozite a Uniunii Europene, care este ea însăşi o comunitate de drept, un sistem socio-economic şi, din ce în ce mai mult, o entitate politică (amintim în acest context că începând cu 1 decembrie 2009, data când a intrat în vigoare noul Tratat de Reformă de la Lisabona, Uniunea Europeană a dobândit personalitate juridică proprie).

Sub aspect politic, cetăţenia europeană este expresia tuturor proceselor politice sau de negociere interguvernamentale, a interpretărilor, impulsurilor comunitare şi a mobilizărilor sociale.

 • François Audigier, Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică, broşură editată de Consiliul Europei, 26 iunie 2000

 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană, Editura Trei, Bucureşti, 2001

 • Iordan Gheorghe Bărbulescu, Sistemul instituţional, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007

 • Cezar Bîrzea, Cetăţenia europeană, Editura Politeia, Bucureşti, 2005

 • Cezar Bîrzea, Politicile şi instituţiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti, 2001

 • Radu Carp, Proiectul politic european, de la valori la acţiune comună, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006

 • Constantin Brânzan, Avocatul Poporului – o instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Editura Juridică, 2001

 • Constanţa Călinoiu, Verginia Vedinaş, Teoria funcţiei publice comunitare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999

 • Ioan Ceterchi, Instituţia Ombudsman-ului în Suedia, Revista Studii de drept românesc, Editura Academiei Române, Bucureşti, anul 3, nr. 1 – 2, 1991

 • Florian Coman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003

 • Mihai Constantinescu, Şerban Nicolae, Marius Amzulescu, Parlamentele europene, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003

 • Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2007

 • Felician Cotea, Drept comunitar european, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009

 • Guillaume Courty, Guillaume Devin, Construcţia europeană, Editura C.N.I. Coresi S.A., Bucureşti, 2002

 • Nicolae Darie, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Legislaţie. Politici Comune. Dezvoltare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001

 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. 2, Iaşi, 1992

 • Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, vol. II, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996

 • Sergiu Deleanu, Drept comunitar al afacerilor, Editura Servo-Sat, Arad, 2002

 • Mirela Diaconescu, Economie europeană, Editura Uranus, Bucureşti, 2004

 • Nicoleta Diaconu, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001

 • Eduard Dragomir, Dan Niţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.

 • Eduard Dragomir, Dan Niţă, Tratatul de la Lisabona, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009.

 • Victor Duculescu, Noi elemente de integrare europeană în Tratatul de la Amsterdam, în Analele Academiei de Poliţie A. I. Cuza, anul VI, 1998

 • Victor Duculescu, Dreptul integrării europene. Tratat elementar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003

 • Felicia Dumitru, Construcţia europeană, Editura Biblioteca, Târgovişte, 2004

 • Gyula Fábián, Curtea de Justiţie Europeană. Instanţă de judecată supranaţională, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002

 • Gyula Fábián, Drept instituţional comunitar, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006

 • Gilles Ferréol, Dicţionarul Uniunii Europene, Editura Polirom, Iaşi, 2001

 • Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2003

 • Augustin Fuerea, Dimensiunea politico-juridică a cetăţeniei europene, în Cetăţenie Naţională – Cetăţenie europeană, Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2003

 • Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

 • Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Editura Teora, Bucureşti, 2001

 • Ruxandra Luca (coord.), România şi integrarea Euro-atlantică, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2004

 • Pierre Mathijsen, Compendiu de drept european, Editura Club Europa, Bucureşti, 2002

 • Irina Moroianu Zlătescu, Radu C. Demetrescu, Drept instituţional comunitar şi drepturile omului, IRDO, Bucureşti, 2005

 • Roxana Munteanu, Drept european. Evoluţie, Instituţii. Ordine juridică, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996

 • Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Drept parlamentar românesc, Editura Actami, Bucureşti, 1999

 • Dan Niţă, Eduard Dragomir, Instituţiile Uniunii Europene, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2010

 • Nicolae Păun, Adrian-Ciprian Păun, Georgiana Ciceo, Europa Unită, Europa Noastră, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003

 • Nicolae Păun (coord.), Instituţiile Uniunii Europene, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2004

 • Cristian Popa, Justiţia europeană. Dimensiuni, repere, perspective, Editura Concordia, Arad, 2007

 • Petre Prisecaru, Guvernanţa Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti, 2005

 • Mariana Rudăreanu, Drept comunitar. Note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007

 • Stelian Scăunaş, Uniunea Europeană. Construcţie. Instituţii. Drept, Editura All Beck, Bucureşti, 2005

 • David Spence, Geoffrey Edwards, Comisia Europeană, Monitorul Oficial R. A., Bucureşti, 2008

 • Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2006

 • Dan Vătăman, Drept comunitar european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009

 • Cristina Vintilescu, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor, Revista Sfera Politicii nr. 116-117

 • Charles Zorgbibe, Construcţia europeană. Trecut, prezent, viitor, Editura Trei, Bucureşti, 1998

——————————————————————————–

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!

PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

——————————————————————————–

Autor Echipa www.studiijuridice.ro  Anul elaborarii 2010 Pagini: 18Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5 Note de subsol: DADiacritice-ă,â,ţ,ş: DANote de subsol: DABibliografie: DA Printabil: DA

Se distribuie in format: *.PDF sau *.DOC