comert international

Necesitatea îndeplinirii, în termenele fixate prin Programul legislativ şi Strategia de reformă a sistemului judiciar, a obligaţiilor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, … Full story

După cum ştim, de „lege lata”, prescripţia extinctivă este reglementată ca o instituţie juridică de ordine publică, destinată ocrotirii unui interes general, adică înlăturarea incertitudinii … Full story

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil … Full story

EXTRAS: Iniţial, regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial, Cartea I, în Titlul VIII (art. 77-269), intitulat “Despre societăţi şi despre asociaţiuni … Full story

  EXTRAS: O noutate în peisajul societăţilor comerciale româneşti o reprezintă Grupurile de Interes Economic (GIE), care împrumută o serie din caracteristicile societăţilor comerciale, în special a … Full story

EXTRAS: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului … Full story

  EXTRAS: Potrivit Legii nr. 31/1990 aşa cum a fost modificată şi completată republicată, o societate comercială, indiferent de forma ei juridică poate fi administrată de unul … Full story

În primul rând trebuie subliniat că sediul legal în materie îl constituie Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, aşa cum a fost modificată şi completată … Full story

Analizând toate cele exprimate în literatura de specialitate, putem defini contractul de leasing ca fiind operaţia juridică prin care o persoană (de obicei o societate … Full story

Franciza este un ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală privind mărci, firme, desene şi modele industriale, drepturi de autor, know-how sau brevete de … Full story