Continutul contractului de comert international

Ansamblul drepturilor şi obligaţiilor stipulate de părţile contractante constituie conţinutul contractului de comerţ internaţional.

În toate lucrările de specialitate s-a subliniat importanţa conţinutului contractelor de comerţ internaţional. Astfel, s-a atras atenţia că, orice contract de comerţ internaţional trebuie să îndeplinească toate condiţiile de valabilitate ale unui contract, aşa cum este acesta reglementat de dreptul comun intern conform legii aplicabile în speţă, în măsura în care nu-şi găseşte aplicarea un drept uniform în materie.

Cunoaşterea şi analizarea conţinutului contractului de comerţ internaţional pune în evidenţă trăsăturile sale specifice, deosebirile prin care acest tip de contract se distinge de celelalte tipuri de contracte.

Părţile sunt libere să decidă ce clauze să fie incluse în contractul pe care îl încheie, în acest sens, practica demonstrând că există o multitudine de clauze susceptibile a fi incluse într-un contract de comerţ internaţional.

Cu toate acestea, unele clauze nu pot lipsi din conţinutul oricărui contract de comerţ internaţional, deoarece de prezenţa lor depinde însăşi valabilitatea acelui contract ca act juridic, precum şi certitudinea şi securitatea juridică a raportului obligaţional pe care el îl concretizează. Această categorie de clauze au fost denumite în literatura de specialitate „clauze necesare” (clauze generale).

Alte stipulaţii contractuale nu sunt strict indispensabile pentru configurarea raportului juridic obligaţional, ci ele au doar menirea să creeze pentru părţi o marjă de siguranţă în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile generate de contract pe seama lor. Acestea sunt aşa-numitele „clauze opţionale”.