Criminalitatea informatica

Doctrina de specialitate a definit „criminalitatea informatică” ca fiind „orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune al cărei mijloc sau scop este influenţarea funcţiei calculatorului”. O parte a doctrinei, folosind noţiunea de „abuz informatic” a definit-o ca fiind „orice incident legat de tehnica informatică în care o victimă a suferit sau ar fi putut să sufere un prejudiciu şi din care autorul a obţinut sau ar fi putut obţine intenţionat un profit”.

Nu există un acord cu privire la amploarea criminalităţii informatice, deoarece părerile şi evaluările sunt diferite. Totuşi, chiar dacă nu luăm în calcul decât cazurile spectaculoase, tratate cu atenţie de mass-media, precum şi estimările cazurilor nedetectate se poate ajunge la opinia conform căreia volumul, numărul, acestor infracţiuni este important şi implică pierderi financiare şi informaţionale semnificative.

Doriti mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpărati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de 24-48 de ore de la efectuarea plăţii prin SMS!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor: Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii: 2010

Pagini: 20

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol: DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş: DA

Bibliografie: DA

Printabil: DA

BIBLIOGRAFIE

 Achim Gheorghe, „Metodologia investigării criminalistice a fraudelor informatice”, Editura Omnia, 2000. Amza Tudor, Amza Cosmin-Petronel, “Criminalitatea informatică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003. Antoniu George, „Infracţiuni în legătură cu folosirea calculatoarelor”, în „Studii de drept românesc”, nr. 3/1992. Antoniu George, „Vinovăţia penală”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995. Bancks Michael, „PC Confidential”, Editura All, 2001. Vasiu Ioana, “Criminalitatea informatică”, Editura Nemira, Bucureşti, 2001 Gărăiman Daniela, „Dreptul şi informatica”, Editura All Beck, 2003. Hanga Vladimir, „Dreptul şi calculatoarele”, Editura Academiei, Bucureşti, 1991. Nistoreanu Gh., Boroi Al., „Infracţionalitatea în domeniul informaticii”, Revista „Dreptul” , nr. 10-11/1994. Nistoreanu Gh., Boroi Al., „Infracţionalitatea în domeniul informaticii”, în Revista „Dreptul” nr. 10-11/1994. Vasiu Ioana, „Infracţiui săvârşite cu ajutorul calculatorului”, Revista Română de Drept Penal, nr. 2/1996. Vasiu Ioana, „Implicaţii legale şi etice ale folosirii INTERNET”, Revista Română de Drept Penal, nr. 4/1996. Bica Gh., Mihail Gh., „Infracţiuni săvârşite prin calculator”, Revista Română de Drept Penal, nr. 4/1996. Pătrăuş Mihaela, Uşvat Claudia-Florina, „Pornografia infantilă în reglementările actuale”, Revista „Dreptul” nr. 11/2003. Bulai C., „Drept penal român. Partea generală”, Casa de Editură şi Presă Şansa SRL, Bucureşti, 1992. Peter Norton, „Secrete PC”, Editura Teora, Bucureşti, 1996. R. Mârşanu, „Sisteme de calcul”, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995. L. C. Christie, J. Christie, „The encyclopedia of Microcomputer Terminology”, Pretice Hall, SUA, 1984. Vasiu L., Vasiu I., „Internet – ghid de navigare”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1996. Vasiu L., Vasiu I., „Informatică juridică şi drept informatic”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1997. Gh. Bica, Gh. Mihail, “Infracţiuni săvârşite prin calculator”, în Revista de Drept Penal 4/1996. Ion Eugen Sandu, Florin Sandu, Gheorghe-Iulian Ioniţă, „Criminologie”, Editura Sylvi, Bucureşti, 2001. Gh. Achim, „Metodologia investigării criminalistice a fraudelor informatice”, Editura Omnia, 2000; Ioana Vasiu, „Prevenirea infracţiunilor informatice. Criptografia”, în Revista de Drept Penal, nr. 2/1997 L. Vasiu, I. Vasiu, „Informatică juridică şi drept informatic”, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 1997. Ion Stoian, Emilia Dragne, Mihai Stoian, „Comerţ internaţional. Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic”, Vol. II, Editura Caraiman, 2001. V. V. Patriciu, „Criptografia în Cyberspace”, BYTE-România, octombrie 1995. Iosif Lucaci, Robert Marin, „Investigarea fraudelor informatice”, Editura Ministerului de Interne, 2002;  Gheorghe Stroe, „Reforma penală şi unele probleme de procedură penală legate de tehnologia informaţiei”, în Revista de Drept Penal nr. 3/1996 „Demontări, spar¬geri, performanţă – isprăvi notorii ale hackerilor”, BYTE-România, octombrie 1995.  „De la Pearl Harbour-ul electronic la dispozitivul francez”, „Planeta Internet”, nr. 2/1997. D. Rădoiu, „Noua ordine informaţională”, BYTE România, octombrie, 1995. Gh. Nistoreanu, Despre reforma dreptului penal în România. Infracţiunile din domeniul informaticii, lucrare prezentată la simpozionul Reforma justiţiei, Bucureşti, 1 iulie 1994. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, „Infracţionalitatea în domeniul informaticii”, în Dreptul, nr. 10-11/1994. Dumitru Horatiu „Probleme juridice privind conţinuturile negative din Internet”, în “Pandectele Romane” Nr.3/2003, 4/2003, 5/2003, 6 /2003 si 1/2004.  E. Casey (ed.), Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet, Academic Press, 2004 M. Dierks,, „Computer Network Abuse”, în Harvard Journal of Law andTechnology, spring 1993 *** „Ghid introductiv pentru aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la criminalitatea informatică”, Bucureşti, 2004 Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003  ANTEPROIECTUL Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice Legea de ratificare a Convenţiei privind combaterea criminalităţii informatice, semnată de România la data de 21 noiembrie 2001, la Budapesta. Convenţia privind combaterea criminalităţii informatice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004.  Legea nr. 8/1996, legea dreptului de autor şi drepturile conexe, modificată şi completară prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004, Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004.  Legea nr. 365 din 7 iunie 2002, privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial nr. 483 din 5 iulie 2002; Convenţia privind criminalitatea informatică, 2001. Recomandarea nr. R (95) 13 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la problemele de procedură penală legate de tehnologiile informaţionale (adoptată de Comitetul de Miniştri la 11 septembrie 1995, în cadrul celei de-a 543-a reuniuni a Delegaţilor Miniştrilor)

 www.ceris.ro – Centrul de Expertiză şi Răspuns pentru Incidente de Securitate;

 www.eFrauda.ro
 www.riti-internetnews.ro (Romanian Information Technology Initiative RITI dot-Gov)
 www.mcti.ro – site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
 www.internet-legi.ro
 www.fbi.gov
 www.anisp.ro (Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România).