Delincventa juvenila

A educa adolescentul în sensul moral semnifică, din punct de vedere pedagogic, adaptarea acestuia la constrângerile şi interdicţiile mediului social. Adaptarea, subliniază J. Piaget, reprezintă „un echilibru între două mecanisme indisociabile, asimilarea şi acomodarea a căreia cucerire durează în tot cursul copilăriei şi al adolescenţei şi defineşte structurarea proprie a acestor perioade ale existenţei”.

Până la adolescenţă, viaţa morală nu reprezintă decât supunerea la regulile fixate de adult. Începând cu această perioadă, moralei instituite de adult îi ia locul o morală a „idealului” şi a „valorilor” care determină aprecierea propriei conduite şi a conduitei celorlalţi din perspectiva exaltării faţă de tot ceea ce este adevărat şi bun din punct de vedere moral.

Apare greşit să identificăm acţiunea morală cu conştiinţa moralităţii. Adeseori, acţiunile adolescentului, limbajul, comportamentul, raporturile cu adulţii şi cu anturajul contrazic valorile moralei ideale cu care adolescentul încearcă să-si structureze propriul său univers normativ. Din acest punct de vedere nu trebuie ignorat faptul că dobândirea capacităţii de autonomie morală poate fi însoţită şi de o serie de acte care frizează „imoralitatea” aşa cum este ea înţeleasă de adult. Printre ele se numără violenţa fizică, agresivitatea limbajului, nonconformismul în ţinută, indisciplina, evaziunea din mediul familial sau şcolar, fumatul, consumul de alcool, antrenarea în activitatea ilicită a unor anturaje nefaste etc. Asemenea acte nu reprezintă întotdeauna fapte penale, ci se încalcă conduita care violează normele şi regulile de convieţuire morală.

BIBLIOGRAFIE

 • 1. Maria Voinea – Sociologia generală şi juridică, Editura Holding Reperter 1997;

 • 2. Dan Banciu şi Sorin Rădulescu – Adolescenţa şi familia, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987;

 • 3. Dan Banciu şi Sorin Rădulescu – Introducere în sociologia devianţei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985;

 • 4. Dan Banciu – Control social şi sancţiuni sociale, Editura Victor, 1999;

 • 5. Sorin Rădulescu – Sociologia devianţei, Editura Victor, 1998;

 • 6. Constantin Mitrache – Drept Penal Român, partea generală, Editura Şansa, Bucureşti 1997;

 • 7. Banciu Dan – Sociologia juridică, Editura Hyperion, 1995, Tendinţe ale evoluţiei sistemului de sancţiuni aplicate minorului delincvent din România în perioada de tranziţie, în Revista română de sociologie, nr. 3-4, 1996;

 • 8. Dan Banciu, Sorin Rădulescu – Introducere în sociologia devianţei juvenile (Teorie practică, prevenire socială), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985;

 • 9. Costică Bulai – Drept penal, partea generală, Editura All, 1997;

 • 10. George Antoniu – Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1995;

 • 11. Becker W. C. – Consequences of Different Kinds of Parental Discipline in Review of Child Development, New York, 1964;

 • 12. Bernstein B – Language et classes sociales, Paris, 1975;

 • 13. Ogburn W. F. – Factors in the variation of Crime among Cities, 1934;

 • 14. Siheia Staub Berasconi – Agresivitat lui Kindern und Jugendlichem, 1974.

 • 15. Walter C. Reckless – Containment Theory, in The Sociology of Crime and Delinqeuncy, 1939.

——————————————————————————–

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!

 

PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

——————————————————————————–

Detalii tehnice ale studiului:

Autor Echipa www.studiijuridice.ro  Anul elaborarii 2010 Pagini: 13Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5 Note de subsol: DADiacritice-ă,â,ţ,ş: DANote de subsol: DABibliografie: DA Printabil: DA

Se distribuie in format: *.PDF sau *.DOC