dictionar de termeni juridici

Organizatia Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN) este o organizatie regională ce are ca scop stimularea interacțiunii și armoniei între statele membre, precum și asigurarea … Full story

ACHALANDAGE = Vad comercial | Reprezintă capacitatea comerciantului de a atrage clientelă. Factorii care influenţează vadul comercial se grupează în două categorii: factori interni: obiectivi – locul amplasării … Full story

Aciiza | Taxa ce este suportată de consumatori, care se include în preţul de vânzare al unor produse determinate. Este una din cele mai răspândite … Full story

Referindu-se la accesiune, Codul civil român dispune că: “Tot ce se uneşte şi se încorporează cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”. Cu alte cuvinte, accesiunea este … Full story

ACCESORIUM SEQUITUR PRINCIPALE | Accesoriul urmează principalul | Locuţiune provenită din limba latină conform căreia, bunul sau contractul accesoriu urmează soarta juridică de care este dependent. Orice … Full story

ACCEPTAREA SUB BENEFICIU DE INVENTAR | Act juridic solemn, fiind în principiu facultativă şi apare în cazul în care moştenirea la care un moştenitor este chemat … Full story

Acceptarea pură şi simplă forţată | Aceasta apare ca o sancţiune împotriva succesibililor care au dat la o parte sau au ascuns bunuri ale succesiunii. … Full story

ACCEPTAREA PURĂ ŞI SIMPLĂ A MOŞTENIRII | Manifestarea unilaterală de voinţă a moştenitorului de a păstra titlul de moştenitor. Prin acceptare, titlul de moştenitor se consolidează … Full story

ACCEPTAREA OFERTEI | Act unilateral de voinţă prin care, destinatarul ofertei acceptă, printr-o declaraţie, conţinutul ofertei. Acceptarea trebuie să fie clară (voinţa de a încheia contractul), … Full story

ACCEPTAREA MOŞTENIRII (Acceptarea succesiunii) | Modalitatea de exercitare a dreptului de opţiune succesorală, prin care succesibilul având vocaţie universală sau cu titlu universal, primeşte moştenirea … Full story