dictionar juridic

DICTIONAR JURIDIC|Antihreza|Explicatii juridice … Full story

Am observat ca deseori se face confuzie intre cei doi termeni care, din punct de vedere juridic, au intelesuri total diferite. Confuzia este cu atat mai grava, daca avem in vedere ca exista chiar persoane din “lumea juridica” care nu folosesc corect cele doua notiuni. In acest context, voi incerca sa aduc unele scurte explicaţii care sper să fie utile… … Full story

Totalitatea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor arbitrale prin care s-au aplicat sau interpretat normele juridice se numeşte jurisprudenţă. … Full story

CLASE DE MOŞTENITORI: categorii de persoane fizice care sunt chemate la succesiunea defunctului (cu care se află în relaţii de rudenie apropiate), în virtutea legii … Full story

CITAŢIA: ca act scris, citaţia se defineşte prin câteva atribute: este un act probator, cât priveşte îndeplinirea îndatoririi instanţei; este un act solemn (ad validitatem), … Full story

CIRCUMSTANŢE ATENUANTE: împrejurările sau situaţiile de natură să pună în lumină pericolul social mai redus al unei fapte ilicite şi să justifice diminuarea sancţiunii. Sunt … Full story

CIRCUMSTANŢE AGRAVANTE: reprezintă acele stări, situaţii, împrejurări, calităţi, alte date ale realităţii, exterioare conţinutului infracţiunii, anterioare, concomitente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii, care au legătură cu … Full story

CIRCUIT TERAPEUTIC: ansamblul de programe terapeutice aplicate consumatorului dependent de droguri în mod complex, multidisciplinar, multisectorial şi continuu, şi care are drept scop, ameliorarea stării … Full story

CHELTUIELI DE JUDECATĂ: sau cheltuieli judiciare, sunt cheltuielile necesare pentru efectuarea: actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor de probă, retribuirea apărătorului, orice alte cheltuieli … Full story

CETĂŢENIA EUROPEANĂ: articolul 17 al Tratatului de constituire a Comunităţii Europene (fostul articol 8) stipulează că: „este cetăţean al Uniunii Europene orice persoană având naţionalitatea … Full story