DIP

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția este … Full story

Prin străin se înţelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăţenia acestuia ci a unui alt stat. Sunt, de … Full story

Prin Rezoluţia 62/1 din 15 decembrie 1946 Adunarea Generală a O.N.U a aprobat Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi care a fost în mod oficial creată … Full story

Au trecut zece ani de la apariţia ultimului Concept Strategic. Care erau factorii relevanţi atunci când a fost elaborată versiunea din 1999 – şi care … Full story

Mandatul Organizaţiei Internaţionale pentru refugiaţi a fost valabil până la 30 iunie 1950, dată la care se mai aflau în evidenţa sa circa 180.000 de … Full story

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story

Dreptul internaţional umanitar este acea ramură a dreptului internaţional public, constituit dintr-un ansamblu de norme de drept internaţional, de natură cutumiară sau convenţională, destinate a … Full story

Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce … Full story

Organizaţia Naţiunilor Unite s-a angajat într-o amplă acti­vitate, de înaltă şi nobilă răspundere, pentru ca desfăşurarea conflictului, de pe teritoriul fostei Iugoslavii, să se menţină … Full story

Comisia de arbitraj pentru fosta Iugoslavie a fost instituită prin Declaraţia asupra Iugoslaviei adoptată la 27 august 1991 de către miniştrii de externe din 12 … Full story