drept comercial

Implementarea şi utilizarea pe scară largă a leasing-ului a contribuit la dezvoltarea multor ţări, şi acest lucru ar putea fi valabil şi pentru ţara noastră. … Full story

§ 1. Noţiunea de contract. Delimitări conceptuale Termenul de „obligaţie” are mai multe sensuri distinctive. În limbajul curent, prin termenul de „obligaţie” se desemnează orice îndatorire … Full story

Datorită rolului precumpănitor pe care contractul îl joacă în operaţiunile comerciale rezultate din actele obiective de comerţ (art. 3 C. com.), actele subiective de comerţ, … Full story

În ultima perioadă se acordă o importanţă din ce în ce mai mare cercetărilor opiniei publice şi publicităţii, care se conturează ca un real sprijin … Full story

În primul rând se impune a preciza că arbitrajul ad-hoc (ocazional, privat) a fost reglementat, de Codul de procedură civilă din 1865, Cartea a IV-a … Full story

Necesitatea îndeplinirii, în termenele fixate prin Programul legislativ şi Strategia de reformă a sistemului judiciar, a obligaţiilor asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană, … Full story

După cum ştim, de „lege lata”, prescripţia extinctivă este reglementată ca o instituţie juridică de ordine publică, destinată ocrotirii unui interes general, adică înlăturarea incertitudinii … Full story

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil … Full story

EXTRAS: Iniţial, regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Codul comercial, Cartea I, în Titlul VIII (art. 77-269), intitulat “Despre societăţi şi despre asociaţiuni … Full story

  EXTRAS: O noutate în peisajul societăţilor comerciale româneşti o reprezintă Grupurile de Interes Economic (GIE), care împrumută o serie din caracteristicile societăţilor comerciale, în special a … Full story