drept comunitar european

Pe parcursul evoluţiei Comunităţii, procedura bugetară a suferit unele modificări. Astfel, la începuturi potrivit Tratatelor de la Roma, Comisia stabilea un proiect de buget care era … Full story

Conform alin. 1, art. 282 TFUE: „Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale („SEBC”). Banca Centrală Europeană şi băncile … Full story

Cetăţenia reprezintă cu aceeaşi forţă un statut (juridic şi politic), dar şi un rol, un rol social. Astfel, din perspectiva statutului, cetăţenia reprezintă atât totalitatea … Full story

Având în vedere situaţia specifică în care a apărut şi s-a dezvoltat, Consiliul European a fost apreciat diferit în ceea ce priveşte natura sa juridică. … Full story

O cooperare aprofundată dintre organizaţiile criminale şi cele teroriste există pe continentul sud-american, unde teroriştii cumpără arme cu bani din comerţul cu narcotice. În Europa, o … Full story

Deşi reia prevederile referitoare la libertatea de exprimare şi informare din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi din Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile … Full story

Potrivit Acordului, expresia “mărfuri de marcă contrafăcută” desemnează toate mărfurile, inclusiv ambalajul lor, care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau de comerţ care … Full story

Particularitatea ordinii juridice comunitare este dată şi de specificul Uniunii Europene, de personalitatea şi natura juridică a acesteia, aşa cum a fost dobândită prin Tratatul … Full story

Banca Centrala Europeana Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) şi Banca Centrală Europeană (BCE) au fost constituite în virtutea art. 4 A din Tratatul instituind Comunitatea … Full story

Acest principiu, consacrat de Tratat şi promovat, de asemenea, de Curtea de Justiţie, denumit şi principiul solidarităţii, a fost prevăzut in art. 10 TCE, care dispunea … Full story