drept comunitar

Aşa cum se apreciază pe bună dreptate de către specialiştii în domeniu, dreptul comunitar concurenţial care rezultă din cuprinsul Tratatului CEE, nu are vocaţia de … Full story

Proiectul de colaborare economica în regiunea Mării Negre a fost lansat de Turcia, la sfârsitul anului 1990, având drept scop stabilirea treptată a unei zone … Full story

Acest principiu, consacrat de Tratat şi promovat, de asemenea, de Curtea de Justiţie, denumit şi principiul solidarităţii, a fost prevăzut in art. 10 TCE, care dispunea … Full story

Un principiu important care trebuie să fie luat în considerare în procesul aplicării dreptului comunitar este principiul dreptului la apărare sub multiplele sale aspecte. Astfel, … Full story

Cumpără cartea de pe Lucrari.ro Aşa cum se va putea conchide din întregul parcurs al lucrării de faţă, în primul rând conceptul general de „cetăţenie” are … Full story

EXTRAS: În general, economiştii asociază piaţa cu mecanismul cel mai eficace pentru alocarea eficientă a resurselor. Într-o piaţă perfectă, firmele vor concura una cu alta pentru … Full story

EXTRAS: Libertatea de stabilire şi de prestare de servicii include, conform art. 52 alin. 2 din Tratat, dreptul de a începe şi continua activităţi ca … Full story

Libertatea de mişcare a persoanelor constituie expresia cea mai uşor perceptibilă a apartenenţei la un spaţiu european comun, fără bariere interne. Potrivit dispoziţiilor Tratatului de … Full story

Deşi nu este în prim planul funcţionării Uniunii Europene, precum apar Consiliul European, Consiliul, Comisia europeană sau Parlamentul european, Curtea de justiţie a Comunităţilor europene … Full story

Prin crearea Parlamentului European ca instituţie de bază care reprezintă interesul poporului, și, ulterior, prin elaborarea procedurilor pentru organizarea de alegeri directe s-a dat satisfacţie … Full story