Drept International Public

Încă din 1949, dispoziţiile art. 10 al Tratatului de la Washington, sub condiţia unanimităţii, invitau şi alte ţări europene să devină părţi în vederea sporirii … Full story

Termenul de “terorism” este din punct de vedere etimologic un derivat de la “teroare”, cuvânt de origine latină. Încă înainte de romani, în mitologia greacă, … Full story

În urma acestei ratificări oficiale, Uniunea Europeană devine parte la primul tratat privind drepturile omului: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Convenția este … Full story

Au trecut zece ani de la apariţia ultimului Concept Strategic. Care erau factorii relevanţi atunci când a fost elaborată versiunea din 1999 – şi care … Full story

Mandatul Organizaţiei Internaţionale pentru refugiaţi a fost valabil până la 30 iunie 1950, dată la care se mai aflau în evidenţa sa circa 180.000 de … Full story

Răspunderea internaţională în condiţiile actuale prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care este ea angajată depinde în mare măsură păstrarea ordinii internaţionale, şi … Full story

Dreptul internaţional umanitar este acea ramură a dreptului internaţional public, constituit dintr-un ansamblu de norme de drept internaţional, de natură cutumiară sau convenţională, destinate a … Full story

Tribunalul penal internaţional de la Tokyo este de fapt, Tribunalul penal internaţional pentru Extremul Orient, cunoscut ca Tribunalul de la Tokyo, după sediul său ce … Full story

Organizaţia Naţiunilor Unite s-a angajat într-o amplă acti­vitate, de înaltă şi nobilă răspundere, pentru ca desfăşurarea conflictului, de pe teritoriul fostei Iugoslavii, să se menţină … Full story

România a militat întotdeauna pentru recurgerea la mijloacele paşnice în vederea soluţionării diferendelor dintre state şi pentru evitarea pe cât posibil a războiului având un … Full story