Drept penal. Partea generala

DE REŢINUT! Dreptul penal, ca ramură unitară a sistemului de drept român este alcătuit din ansamblul normelor juridice penale cuprinse, în principal, în Codul penal, dar şi în alte legi (legi speciale cu dispoziţii penale). Normele penale generale sunt prevăzute aproape exclusiv in Codul penal şi au menirea de a stabili, principial, scopul legii penale, modul de aplicare al acesteia în spaţiu şi timp, de a reglementa celşe trei instituţii fundamentale ale dreptului penal: infracţiunea, răspunderea penală, pedepsele şi celelalte sancţiuni ce se pot aplica celor care săvârşesc infracţiuni. Astfel de norme alcătuiesc ceea ce numim noi, partea generală a dreptului penal român.

Lista studii si brosuri disponibile: