drept penal

La începutul acestui mileniu, comunitatea internaţională este confruntată cu ameninţări grave la adresa securităţii şi ordinii mondiale, cu noi forme de manifestare a criminalităţii, mai … Full story

Legea nr. 78/2000 sancţionează nu doar infracţiunile de corupţie ci şi cele asimilate infracţiunilor de corupţie, cele săvârşite în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, … Full story

În ţara noastră, în prezent, regimul sângelui cunoaşte o reglementare amănunţită prin Legea nr. 4/1995 – Legea privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui … Full story

A educa adolescentul în sensul moral semnifică, din punct de vedere pedagogic, adaptarea acestuia la constrângerile şi interdicţiile mediului social. Adaptarea, subliniază J. Piaget, reprezintă … Full story

Cea mai însemnată activitate a organelor judiciare şi a părţilor este consacrată administrării tuturor probelor necesare şi aprecierii lor complete şi juste, în vederea cunoaşterii … Full story

Din cuprins:1. Aspecte generale2. Tentativa3. Infracţiunea simplă4. Infracţiunea continuă5. Infracţiunea deviată   1. Aspecte generaleDreptul penal este structurat în jurul a trei instituţii fundamentale: infracţiunea, răspunderea penală … Full story

Din cuprins:1. Noţiuni generale2. Noţiunea de vinovăţie. Reglementare legală3. Elementele vinovăţiei3.1. Elementul intelectiv3.2. Elementul volitiv4. Formele vinovăţiei4.1. Intenţia4.1.1. Intenţia directă4.1.2. Intenţia indirectă4.2. Culpa4.2.1. Culpa cu … Full story

Probleme concrete ivite şi soluţionate în doctrină şi în hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate de Secţia penală sau Completul de 9 judecători de la Î.C.C.J. în materia autoratului şi coautoratului. … Full story

Individualizarea pedepsei trebuie nu numai să se înfăptuiască în limitele unui cadru legal, dar şi să se realizeze prin folosirea unor mijloace şi pe baza … Full story

Doctrina de specialitate a definit „criminalitatea informatică” ca fiind „orice acţiune ilegală în care un calculator constituie instrumentul sau obiectul delictului, altfel spus, orice infracţiune … Full story