dreptul muncii

Curtea CONSTITUTIONALA: Decizie nr. 1295 din 14 octombrie 2010 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 18 ianuarie 2011 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a … Full story

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPS, … Full story

În anul 2010 Guvernul a promovat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.111 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, o serie de măsuri cu caracter … Full story

Conform prevederilor art. 298, alin.3 din Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, la 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul … Full story

Răspunderea disciplinară a salariaţilor. Noţiune, trăsături, condiţiile răspunderii disciplinare în dreptul muncii. Cumulul cu alte forme ale răspunderii juridice   Din cuprins:1. Necesitatea şi importanţa răspunderii disciplinare … Full story

În Codul muncii instituţia răspunderii juridice o regăsim în Titlul XI, iar răspunderea patrimonială este reglementată în acest titlu în Capitolul III, respectiv art. 269-275. … Full story

EXTRAS: Potrivit art. 108 Codul muncii, timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile … Full story

EXTRAS: În general, comunicarea semnifică încercarea de a stabili o comuniune cu cineva, de a pune în comun informaţii, idei, atitudini, de a le asocia, raporta … Full story

Carta Socială Europeană, elaborată sub auspiciile Consiliului Europei, concepută pe parcursul a aproape a 10 ani, după multiple consultări cu Organizaţia Internaţională a Muncii, a … Full story

Creată la sfârşitul Primului Război Mondial prin Tratatul de la Versailles din 1919 (la fel ca Liga Naţiunilor), OIM este considerată „copilul unei epoci”, statuând, … Full story