Guvernanta multinivel

Guvernanţa multinivel a fost, în primul rând, dezvoltată la nivelul studiilor despre politicile U.E. şi apoi extinsă spre luarea deciziei la nivel european. O primă explicaţie se referă la guvernanţa multinivel interpretată ca sistem de negociere continuă între diferitele niveluri guvernamentale şi prezintă modalităţile în care guvernele supranaţionale, naţionale, regionale şi locale sunt implicate în reţele de politici publice. Teoria accentuează atât creşterea frecvenţei şi complexităţii interacţiunilor dintre actorii guvernamentali, cât şi creşterea dimensiunii actorilor non-statali care sunt mobilizaţi în elaborarea politicilor U.E. Astfel, guvernanţa multi-nivel ridică o nouă şi importantă chestiune legată de rolul, puterea şi autoritatea statelor .
Guvernanţa multinivel (multi-level governance) este un concept ce admite prezenţa şi participarea la elaborarea deciziilor a diverse reţele şi comunităţi politice pe lângă vechile grupuri de interese, iar problemele sunt rezolvate după realizarea unui compromis prin agregarea intereselor divergente. Deciziile luate la nivelul U.E. reprezintă interesele comunitare, sintetizate fie prin combinarea, fie prin transformarea (redefinirea) intereselor statelor membre sau a regiunilor, la care şi societatea civilă are o anumită contribuţie în elaborarea multor decizii. Guvernanţa multinivel este considerata ca modelul Uniunii Europene cel mai recent si mai adecvat pentru situaţia actuală.

Doriti mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpărati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 3 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de 24-48 de ore de la efectuarea plăţii prin SMS!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor: Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii: 2010

Pagini: 6

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol: DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş: DA

Bibliografie: DA

Printabil: DA

Se distribuie in format: Word sau PDF

Optiune de copiere COPY/PASTE: Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

BIBLIOGRAFIE

– Luminiţa Gabriela Popescu, Mecanisme de guvernare şi politici publice în Uniunea Europeană. Suport de curs, SNSPA, Bucureşti, p. 59.- Petre Prisecaru, Guvernanţa Uniunii Europene, Editura Economică, Bucureşti, 2004;- Alina Baba, Marton Balogh, Dacian Dragoş, Cosmin Marian, Daniel Pop, Cristina Renert, Ana Maria Suciu, Impactul serviciilor  deconcentrate ale ministerelor asupra politicilor publice locale, Bucureşti, 2007;- Corneliu Manda, Cezar C. Manda, Dreptul colectivităţilor locale, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007;- Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008- Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;- Eduard Dragomir, Dan Niţă, Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, Editura Nominal ex, Bucureşti, 2009;- Constituţia României, revizuită în anul 2003

– Legea – Cadru nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006. Legea nr. 195/2006 a abrogat Legea cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 668 din 26 iulie 2004.