Infractiuni

Judecătoria OLTENIŢA, Sentinta penala Nr. 73 din 30 martie 2010

REŢINEREA DE CIRCUMSTANŢE ATENUANTE ÎN FAVOAREA INCULPAŢILOR; LIPSA ANTECEDENTELOR PENALE, VÂRSTA INCULPAŢILOR, PREJUDICIUL REDUS CAUZAT PĂRŢII VĂTĂMATE. CONSECINŢE: Sentinţa penală nr.73/30.03.2010 – dosar nr.4230/269/2009 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă sub nr.4230/269/2009 au fost trimişi în judecată inculpatii A.A. pentru săvârşirea infractiunii prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c şi alin. 2/1 lit. a c.p. şi C. C.- pentru săvârşirea infractiunilor prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c şi alin. 2/1 lit. a c.p. ; art. 1/1 pct. 1 din legea nr. 61/1991 Rep.; ambele cu aplic. art. 33 lit. a c.p. Din actul de sesizare a instanţei se reţine că la 29.09.2008 partea vătămată H.M.S. s-a prezentat la Postul de Poliţie L., unde i-a reclamat pe inculpatii A.A. şi C.C., ambii domiciliati în com. C., pentru că în noaptea de 27/28.09.2008, în jurul orei 01,00 l-au deposedat prin ameninţări şi violenţe de bunuri în valoare totală de 120 lei. Din declaraţia părtii vătămate rezultă că în seara de 27/28.09.2008 partea vătămată H.M.S. a mers la Discoteca SC N. SRL din com. L., de unde a plecat în jurul orei 01,00. In timp ce trecea prin dreptul Scolii Generale L. partea vătămată s-a intersectat cu cei doi inculpati care erau însoţiţi de martorii P.C.M. şi S.I.C.. Cei doi inculpati care se aflau în stare de ebrietate, i-au cerut părtii vătămate câte o ţigară, acesta le-a dat, după care inculpatul C.C. a scos un cuţit cu care l-a ameninţat, iar inculpatul A.A. l-a prins de umăr obligându-l să le dea pachetul de ţigări şi bricheta. Văzând cele întâmplate părtii vătămate, martorii P. şi S. care-i însoţeau, au fugit de frică. După ce i-au luat ţigările marca Kent 8 şi o brichetă, cei doi inculpati i-au cerut să le dea banii pe care-i aveau la el, însă partea vătămată a încercat să fugă. Inculpatul A.A. a reuşit să-l prindă, l-a trântit la pământ şi împreună cu inculpatul C.C. au început să-l lovească. Inculpatul A.A. l-a căutat pe partea vătămată prin buzunarele pantalonului, luându-i cu forţa telefonul mobil marca „Sharp”. După ce l-au deposedat de bunurile mentionate, inculpatul C.C. a mers la locul de domiciliu, iar inculpatul A.A. s-a culcat pe câmp între localităţile L. şi C.. Partea vătămată a mers la locul de domiciliu, iar a doua zi, bunica sa, martora H.M., l-a întrebat de ce are pantalonul şi hanoracul murdare de noroi, iar acesta i-a relatat cele întâmplate. Partea vătămată a fost la SML C. iar în urma examinării s-a stabilit că în urma loviturilor primite de la cei doi inculpati a suferit leziuni pentru a căror vindecare a necesitat 1 – 2 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico – legală nr. 943/29.09.2008). In faza cercetării judecătoreşti partea vătămată H.M.S. a declarat următoarele : „ Nu mă constitui parte civilă împotriva celor doi inculpati A.M. şi C.C.. In momentul în care s-au săvârşit faptele eu aveam, în buzunar 3 lei. Nu mi s-au sustras bani de către cei doi inculpati. Cei doi inculpati nu mi-au băgat mâna în buzunar pentru a-mi lua telefonul mobil, dar mi-au cerut telefonul mobil iar eu i l-am dat. Eu personal i-am cunoscut pe cei doi inculpati. Am fost lovit de ambii inculpati. Am certificat medico – legal în acest sens. Eu nu i-am lovit pe nici unul dintre cei doi inculpaţi. Cei doi inculpati m-au ameninţat că dacă nu le dau telefonul mă vor bate. Inculpatii au avut şi cuţit asupra lor. Nu pot să descriu cuţitul pe care l-au avut întrucât era întuneric şi nu l-am văzut prea bine. Cred că inculpatul C. a avut cuţitul în mână.” Inculpaţii A.A. a declarat „ că îşi menţine declaraţiile date în dosarul nr. 3994/269/2008. I-a cerut o ţigară lui H.M.S.. Acesta mi-a dat ţigara, după aceea i-am mai cerut o ţigară, el a început să mă înjure, eu l-am împins şi apoi am plecat. Eu nu am nici un telefon mobil de la partea vătămată. Nici inculpatul C.C. nu l-a ameninţat şi bătut pe partea vătămată şi nu i-a luat nici telefonul mobil. Nici unul dintre ei nu a avut cuţit. Partea vătămată era beat şi dacă eu l-am împins, a căzut şi aşa se explică zilele de îngrijiri medicale. Eu nu am văzut nici un telefon la partea vătămată. N-am luat nici o brichetă din buzunar. Am aprins ţigara cu bricheta lui H.M.S.. El de bună voie mi-a dat bricheta ca să-mi aprind ţigara. Nu i-am luat nici un pachet de ţigări părtii vătămate, doar ce mi-a dat el. Stiu că partea vătămată vinde telefoane în comună. La poliţie nu am dat nici o declaraţie. „ Declaraţiile inculpatilor au fost în contradicţie cu cele date de ei în faza de urmărire penală şi cu cele ale martorilor audiati în cauză. Martorii P.C.M., S.M.A., S.I.C. şi S.M. şi-au mentinut în mare parte declaraţiile date în faza de urmărire penală ce au fost reţinute în rechizitoriu. Din ansamblul probator existent la dosarul cauzei atât cel din faza de urmărire penală cât şi cel din faza cercetării judecătoreşti, constând în declaraţiile inculpatilor, declaraţiile părtii vătămate, plângerea părtii vătămate, proces verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, raport de constatare medico – legală, proces verbal de ridicare a obiectelor corp delict, proces verbal seria E nr. 53023/13.10.2008 de predare a cuţitului la camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. O., acte predate de inculpati în circumstanţiere şi fişele de cazier judiciar, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt : în seara de 27/28.09.2008 partea vătămată H.M.S. a mers la Discoteca SC N. SRL din com. L., de unde a plecat în jurul orei 01,00. In timp ce trecea prin dreptul Scolii Generale L. partea vătămată s-a intersectat cu cei doi inculpati care erau însoţiţi de martorii P.C.M. şi S.I.C.. Cei doi inculpati care se aflau în stare de ebrietate, i-au cerut părtii vătămate câte o ţigară, acesta le-a dat, după care inculpatul C.C a scos un cuţit cu care l-a ameninţat, iar inculpatul A.A. l-a prins de umăr obligându-l să le dea pachetul de ţigări şi bricheta. Văzând cele întâmplate părtii vătămate, martorii P.C.M. şi S.I.C. care-i însoţeau, au fugit de frică. După ce i-au luat ţigările marca Kent 8 şi o brichetă, cei doi inculpati i-au cerut să le dea banii pe care-i aveau la el, însă partea vătămată a încercat să fugă. Inculpatul A.A. a reuşit să-l prindă, l-a trântit la pământ şi împreună cu inculpatul C.C. au început să-l lovească. Inculpatul A.A. l-a căutat pe partea vătămată prin buzunarele pantalonului, luându-i cu forţa telefonul mobil marca „Sharp”. După ce l-au deposedat de bunurile mentionate, inculpatul C.C. a mers la locul de domiciliu, iar inculpatul A.A. s-a culcat pe câmp între localităţile L. şi C.. Partea vătămată a mers la locul de domiciliu, iar a doua zi, bunica sa, martora H.M., l-a întrebat de ce are pantalonul şi hanoracul murdare de noroi, iar acesta i-a relatat cele întâmplate. Partea vătămată a fost la SML C. iar în urma examinării s-a stabilit că în urma loviturilor primite de la cei doi inculpati a suferit leziuni pentru a căror vindecare a necesitat 1 – 2 zile de îngrijiri medicale (raport de constatare medico – legală nr. 943/29.09.2008). In drept, fapta săvârşită de inculpatul A.A. întruneşte elementele constitutive ale infractiunii prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c şi alin. 2/1 lit. a c.p. In drept, faptele săvârşite de inculpatul C.C. întruneşte elementele constitutive ale infractiunilor prev. şi ped. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c şi alin. 2/1 lit. a c.p. ; art. 1/1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 Rep.; ambele cu aplic. art. 33 lit. a c.p. Sub aspectul laturii subiective din probele administrate rezultă că cei doi inculpati au actionat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, având reprezentarea clară a faptelor, a urmărilor produse, urmărind producerea rezultatului. Pentru faptele săvârşite cei doi inculpati vor fi condamnaţi la pedepse cu închisoarea. La stabilirea pedepsei instanţa va ţine cont de criteriile de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 c.p. respectiv pericolul social concret al faptelor săvârşite determinat de modul în care au fost comise faptele, valoarea prejudiciului cauzat, circumstanţele reale ale săvârşirii faptelor. Cum cele 2 fapte penale au fost săvârşite de inculpatul C.C. în concurs real, instanţa în temeiul art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b c.p. va contopi cele 2 pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. Cum cei doi inculpati sunt tineri, nu posedă antecedente penale şi prin faptele lor au cauzat părtii vătămate un prejudiciu mic pe care în cea mai mare parte l-au recuperat , instanţa va face în cauză aplic. dispoz. art. 74 – 76 c.p. coborând pedepsele aplicate sub minimul prev. de lege. In temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 c.p. instanţa va interzice celor doi inculpati, drepturile prev. de art. 64 lit. a şi b c.p. ce constau în nedemnităţi de natură electorală. Referitor la modalitatea de executare a pedepselor constatând că sunt îndeplinite condiţiile referitoare la natura şi mărimea pedepselor aplicate, înfractiunile săvârşite şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea efectivă a acesteia, instanţa în temeiul art. 86/1 al.1 c.p., art.86/2 c.p. şi art.71 al.5 c.p. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a pedepselor accesorii prev. de art.64 lit.”a” teza II şi „b” c.p. pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce constituie termen de încercare. Pe durata termenului de încercare inculpaţii A.A. şi C.C. se vor supune următoarelor măsuri de supraveghere: se vor prezenta la datele fixate la S.P..de pe lângă Tribunalul Călăraşi, vor anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea, vor comunica şi justifica schimbarea locului de muncă şi informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă. Instanţa va respinge cererea inculpatilor privind schimbarea încadrării juridice dată faptelor săvârşite de aceştia prin rechizitoriu din art.211 alin 1, 2 lit. “b” şi “c” şi alin. 2 indice 1 lit. “a” C.p. în art.180 al.2 c.p., pentru următoarele motive : Infractiunea de tâlhărie este o infractiune complexă ce se constituie din actiunea principală care este actiunea scop ( furtul) şi actiunea secundară care este actiunea mijloace (lovirea). Din probele administrate la dosar , declaraţiile celor doi inculpati date în faza de urmărire penală ( pag. 35, pag. 40) ale martorilor S.M.A. pag. 47, P.C.M. pag. 53, rezultă că cei doi inculpati, i-au sustras părtii vătămate un pachet de ţigări Kent, o brichetă şi un telefon mobil şi l-au lovit. Prin faptele lor, cei doi inculpati au încălcat relaţiile sociale referitoare la posesia bunurilor mobile (prin furtul ţigărilor, brichetei, telefonului mobil) şi relaţiile sociale privitoare la viaţa şi integritatea corporală a părtii vătămate (prin întrebuinţarea de violenţe şi ameninţări a părtii vătămate.) Tocmai încălcarea acestor două categorii de relaţii sociale caracterizează infractiunea de tâlhărie ce are un grad ridicat de pericol social şi justifică sanctionarea ei cu severitate. Valoarea redusă a prejudiciului cauzat, faptul că inculpaţii nu au antecedente penale şi vârsta tânără a inculpaţilor pot fi reţinute ca circumstanţe atenuante pentru inculpaţi. Consecinţa reţinerii circumstanţelor atenuante este conform art.76 c.p. reducerea pedepselor aplicate.