Infractiunile contra persoanei in Codul penal francez

Codul penal francez, în Titlul II, denumit „Fapte care prefigurează persoana umană”, incrimineaza faptele îndreptate contra vieţii persoanei în două secţiuni ale Capitolului I şi anume:

־         fapte voluntare contra vieţii (secţiunea I)

־         şi fapte involuntare contra vieţii (secţiunea II).  

În prima secţiune este incriminat omorul (art. 221-1); omorul agravat (art, 221-2); omorul cu premeditare (asasinatul); (art. 221-3); omorul comis în alte circumstanţe agravate (art. 221-4); atentatul la viaţa persoanei prin otrăvire (art. 221-5). În a doua secţiune sunt incriminate omorul involuntar (art. 221 -6); răspunderea din culpă a persoanelor morale (art. 221.-7).

În capitolul II sunt incriminate faptele care aduc atingere integrităţii fizice sau psihice a persoanei după cum sunt voluntare (actele de tortură şi actele de barbarie, art. 222-1 în forma simplă şi în forma agravată art. 222-2, art. 222-3, art. 222-4; violenţele simple şi agravate art. 222-7, art. 222-8, art. 222-9, 222-10, art. 222-11, art. 222-12, art. 222-13, art. 222-14, art. 222-15, art. 222-16; ameninţările art. 222-17) sau involuntare art. 222-19.

Capitolul III cuprinde infracţiunile de punere în pericol a persoanei.

Faptele contra libertăţii persoanei sunt incriminate în Capitolul IV (răpire, sechestrarea, deturnarea de aeronave, de nave şi de orice alt mijloc de transport).