ISDR

Formele în care izvoarele dreptului se manifestă posterior epocii lui Mihai Viteazul continuă să rămână obiceiul pământului şi legea scrisă dar treptat legea capătă o … Full story

In iure cessio – recunoaşterea în faţa magistratului, era un mod de transmitere a proprietăţii quiritare cu ajutorul organizării unui proces fictiv pe care dobânditorul … Full story

Uzucapiunea (usucapio) constituia mijlocul de a do­bândi proprietatea quiritară prin posesiunea unui Lucru într-un anumit interval de timp. Dreptul fostului proprietar se stingea aşadar ca urmare … Full story

Proprietatea mai multor persoane asupra unuia şi aceluiaşi lucru se numea condominium (coproprietate)[1]. Materialmente lucrul nu era împărţit, deoarece el aparţinea, ca un întreg, tuturor coproprietarilor. … Full story

Deşi peregriniii, după legea romană, nu puteau fi proprietari, totuşi edictul pretorului peregrin şi cele ale guvernatorului le-au ocrotit, în vederea uşurării comerţului cu romanii, … Full story

Pământurile provinciilor cucerite aparţineau statului roman – ager publicus, iar posesorii unor astfel de fonduri erau îndatoraţi să plătească acestuia un impozit funciar – vectigal, … Full story

Apariţia proprietăţii pretoriene se explică prin dezvoltarea comerţului, care necesita o mai mare uşurinţă în încheierea tranzacţiilor comerciale şi o mai eficace ocrotire a bunei-credinţe … Full story

Proprietatea familială era o formă mai avansată şi purta numele de heredium, adică moştenire. Din informaţiile scriitorilor antici[1] se deduce existenţa proprietăţii familiale în paralel cu … Full story

Acţiunea în revendicare – sacramentum in rem (în epoca veghe) avea loc printr-o acţiune a legii, or formula acestei acţiuni a legii necesita prezenţa lucrului … Full story

Mancipaţiunea, cel mai vechi mod de dobândire a proprietăţii (modul originar de transmitere la romani), care presupunea ca accipiens să ţină cu mâna lucrul, în … Full story