Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011 | Drepturile notarilor publici | art. 30-35

CAPITOLUL IV

Drepturile şi îndatoririle notarilor publici

SECŢIUNEA I

Drepturile notarilor publici

Art. 30. Notarii publici îşi exercită personal profesiunea şi se bucură de stabilitate în funcţie, neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor.

Art. 31. Abrogat prin alineatul din Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2005 începând cu 04.04.2005.

Art. 32. Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat, în conformitate cu art. 28 alin. 2 lit. c).

Art. 33. Notarul public are dreptul la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite prin statut.

Art. 34. Notarii publici beneficiază de drepturile de asigurări sociale pe baza contribuţiei la sistemul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii.

Art. 35. Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu:

a)[1] desfăşurarea unei activităţi salarizate sau de executor judecătoresc, avocat ori consilier juridic, cu excepţia:

   – activităţii didactice universitare;

   – activităţii literare şi publicistice;

   – calităţii de deputat sau senator ori a celei de consilier în consiliile judeţene sau locale, pe durata mandatului;

   – calităţii de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori în alte organizaţii interne şi internaţionale la care Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Camerele Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborează.

b) desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

c) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de asociat comanditat în societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, administrator al unei societăţi cu răspundere limitată, preşedinte al unui consiliu de administraţie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei societăţi civile.

——————————————————————————–

[1] Litera a) a fost modificată prin punctul 3. din Ordonanţa de urgenţă nr. 166/2008 începând cu 04.10.2009.