Libertatea de circulatie a persoanelor

LIBERTATEA DE CIRCLAŢIE A PERSOANELOR

Din cuprins:

ABREVIERI

PREFAŢĂ

CAPITOLUL 1. Noţiuni definitorii privind Piaţa Unică şi libertatea de circulaţie a persoanelor

§ 1. Piaţa unică

§ 2. Libera circulaţie a persoanelor

CAPITOLUL 2. Subiecţii libertăţii de circulaţie a persoanelor

§ 1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene

§ 2. Străinii rezidenţi pe termen lung

CAPITOLUL 3. Principalele drepturi rezultate din libertatea de circulaţie a persoanelor

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Dreptul de intrare şi ieşire

§ 3. Dreptul de şedere

§ 4. Dreptul de şedere permanentă

§ 5. Dispoziţii comune privind dreptul de şedere şi dreptul de şedere permanentă

§ 6. Restrângerea dreptului de intrare şi dreptului de şedere pentru motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică

CAPITOLUL 4. Drepturi ale cetăţenilor europeni legate de domeniul libertăţii de circulaţie

§ 1. Liberul acces la angajare

§ 2. Egalitatea de tratament

§ 3. Dialogul social

§ 4. Recunoaşterea calificărilor profesionale

§ 5. Avantajele sociale şi fiscale

§ 6. Alte aspecte

CAPITOLUL 5. Angajarea în instituţiile Uniunii Europene

§ 1. Funcţionarii europeni

§ 2. Selecţia personalului instituţiilor europene

CAPITOLUL 6. Egalitatea dintre femei şi bărbaţi din perspectiva libertăţii de circulaţie a persoanelor

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Principiul egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin

§ 3. Egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă

§ 4. Principiul egalităţii de tratament în sistemul de pensii profesionale

§ 5. Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei care exercită o activitate independentă

§ 6. Noul cadru legal în materia punerii în aplicare a principiului şanselor egale şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de încadrare în muncă şi de muncă: Directiva 2006/54/CE

CAPITOLUL 7. Spaţiul Schengen şi trecerea frontierelor interne şi externe ale Uniunii Europene

§ 1. Spaţiul Schengen

§ 2. Codul Frontierelor Schengen

§ 3. Frontierele externe

§ 4. Personal şi resurse alocate controlului la frontiere şi cooperarea între statele membre

§ 5. Frontierele interne

§ 6. Paşapoartele biometrice

§ 7. Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

§ 8. Echipele de intervenţie rapidă la frontieră

§ 9. Obligaţia operatorilor de transport aerieni de a comunica datele privind pasagerii

§ 10. Vizele

§ 11. Micul trafic de frontieră

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ