Luarea masurii de siguranta a internarii medicale

Tribunalul Dolj, Decizia Nr. 28 din 15 ianuarie 2010

Prin sentinta penala nr. 144 din data de 12 noiembrie 2009 pronuntata de Judecatoria Calafat în dosarul nr.2303/201/2009 s-a admis sesizarea Parchetului de pe lânga Judecatoria Calafat, privind internarea medicala a bolnavului M. M. , dispunându-se internarea medicala provizorie a bolnavului M. M. pe o durata de 180 zile, într-un institut medical de specialitate – Spitalul de psihiatrie Jebel – Timis.Pentru a pronunta aceasta solutie s-a retinut ca prin cererea adresata instantei Parchetul de pe lânga Judecatoria Calafat a solicitat sa se ia masura de siguranta a internarii medicale fata de bolnavul M. M.. S-a aratat ca prin rezolutia 714/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Calafat s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de M. M. , pentru savârsirea infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri prev. de art. 321 alin. 1 Cp.În motivarea cererii s-a sustinut ca în perioada 24-28.06.2009 M. M. s-a dedat la manifestari constând în aceea ca s-a înarmat cu un topor si a proferat injurii si amenintari cu acte de violenta pe o strada din comuna Unirea, a patruns în una din salile de clasa ale scolii din localitate unde s-a baricadat si a continuat sa ameninte cadrele didactice, a scos mai multe bunuri de uz personal pe drumul judetean, a împrastiat pe partea carosabila varza, ardei gras si sticle de sampanie, îngreunând traficul rutier, s-a înarmat cu un baros si a adresat trecatorilor insulte si amenintari.Fiind examinat medico-legal s-a constatat ca faptuitorul are discernamântul faptelor si consecintelor lor abolit.S-a depus la dosar rezolutia de neîncepere a urmarii penale, raportul de expertiza medico legala si a fost ascultat bolnavul.Din actele dosarului, instanta de fond a retinut ca la 24.06.2009, M. M. a tulburat linistea si ordinea publica pe o strada din comuna Unirea unde, înarmat cu un topor, a proferat injurii si amenintari cu acte de violenta, a patruns într-o sala de clasa a scolii din comuna unde s-a baricadat, a proferat injurii si amenintari la adresa cadrelor didactice si a amenintat ca va incendia cladirea scolii.La 28.06.2009, Mocanu Minas a scos mai multe bunuri personale din locuinte pe DJ 561 A, a dat drumul la muzica cu intensitate maxima, a împrastiat varza, ardei gras si sticle de sampanie pe partea carosabila, s-a înarmat cu un baros si a adresat injurii, insulte si amenintari trecatorilor.La 27.06.2009, M. M. s-a deplasat la locuinta lui B. M. , l-a chemat afara în strada si a asmutit asupra acestuia 2 câini lupi.Fiind expertizat medical, s-a constatat ca M. M. prezinta diagnosticul “tulburare organica de personalitate cu decompensari psihotice paranoide, are discernamântul faptelor si al consecintelor lor abolit si l-a avut abolit si în momentul savârsirii faptelor.În concluzie, s-a indicat instituirea masurii de siguranta prev. de art. 114 C.p.Prin rezolutia nr. 714/P/15.09.2009, Parchetul de pe lânga Judecatoria Calafat a dispus neînceperea urmaririi penale fata de bolnav cu privire la infractiunea prev. de art. 321 C.p.Împotriva acestei solutii a declarat recurs Parchetul de pe lânga Judecatoria Calafat, criticând hotarârea instantei de fond sub aspectul legalitatii si temeiniciei, aratând în esenta ca s-a facut o gresita aplicare a dispozitiilor art. 162 c.p.p. si art. 114 c.p. în sensul ca instanta a dispus luarea masurii de siguranta a internarii medicale în mod provizoriu pe 180 zile si nu pâna la însanatosire si fara a solicita avizul comisiei medicale competenta sa avizeze internarea bolnavilor mintali.Prin decizia penala nr. 28 din 15 ianuarie 2010 Tribunalul Dolj a constatat ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :Masura de siguranta a internarii medicale prevazuta de art. 114 C.Pen. este o masura privativa de libertate , înscriindu-se în cazurile prevazute de art. 5 din C.E.D.O., fapt evidentiat si în cuprinsul dispozitiilor art. 5 alin 3 si 4 din c.p.p.. De aceea, asa cum s-a pronuntat în practica sa Curtea Europeana a Drepturilor Omului (cauza Winterwerp c. Olandei, cauza Luberti c. Italiei , cauza Herczegfalvy c. Austriei), la luarea acestei masuri trebuie respectate toate garantiile fundamentale si speciale privind procedura aplicabila în materia privarii de libertate, fiind esential ca persoana vizata sa aiba acces la instanta, sa poata sa ceara sa fie examinata si de un medic specialist desemnat de acesta, conform art. 432 al. 2 C.p.p., sa se solicite avizul comisiei de specialitate pentru internarea bolnavilor mintali, aviz care nu se confunda cu concluziile raportului de expertiza medico legala psihiatrica în care se “opineaza” pentru luarea masurii de siguranta si nici cu eventualele avize date actului medico legal de comisiile de medicina legala din cadrul IML teritorial si IML Mina Minovici Bucuresti. Totodata persoana vizata trebuie sa aiba posibilitatea de a fi ascultata în prezenta aparatorului, a procurorului si eventual a reprezentantului legal în cazul în care este o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa.Modificarea dispozitiilor art. 162 c.p.p. prin Legea 281/2003 s-a facut în sensul ca numai instanta poate dispune luarea masurii internarii medicale, fie direct, conform dispozitiilor art. 114 alin. 1 c.p., fie în doua faze, initial provizoriu, urmând ca apoi sa se confirme masura internarii. Din cuprinsul dispozitiilor art. 114 alin. 2 c.p. coroborate cu dispozitiile procedurale ale art. 162 c.p.p. se retine ca instanta “poate” lua în mod provizoriu masura internarii în cursul urmaririi penale sau în cursul judecatii când exista un pericol iminent pentru societate pe care îl prezinta persoana bolnava , pericol datorat starii de alienare, legea legând aceasta posibilitate de luare în mod provizoriu a masurii internarii de starea de sanatate si nu de solutia care s-ar dispune în cursul procesului penal cu privire la vinovatie. Indiferent de modalitate de luare a masurii de siguranta a internarii medicale – direct, sau în doua faze: initial provizoriu apoi confirmare prin hotarâre supusa recursului – nu se poate dispune în lipsa avizului comisiei medicale competenta sa dispuna internarea bolnavilor mintali si a toxicomanilor periculosi, practica judiciara aratând în mod constant ca în lipsa acestui aviz masura internarii medicale dispusa de instanta este nelegala. Asa cum a aratat Curte Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Filip c. României privarea de libertate a unei persoane considerata drept alienata nu poate fi considerata conforma cu art. 5 paragraf 1 lit. e daca a fost hotarâta fara a fi cerut avizul unui medic expert, fiind acceptabila o astfel de privare de libertate în cazurile urgente sau atunci când o persoana este arestata din cauza comportamentului sau violent, cazuri în care avizul va fi solicitat imediat.Potrivit recursului în interesul legii pronuntat în decizia nr. 13 /2008 a ÎÎCCJ , în cazul în care procurorul a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului sau inculpatului pe motiv de iresponsabilitate, iar fata de acesta, în cursul urmaririi penale, nu a fost luata în mod provizoriu masura internarii medicale, aceasta se poate dispune de instanta de judecata, la sesizarea procurorului. În speta, fiind sesizata de procuror cu internarea medical a numitului M. M., în mod corect instanta a dispus luarea masurii de siguranta a internarii medicale în mod provizoriu, dat fiind pericolul pe care îl reprezinta pentru societate lasarea în libertate pentru societate bolnavul datorita a starii de sanatate mintala, existând recomandarea mediilor legisti pentru luarea acestei masuri în conditiile în care sa stabilit ca acesta în prezent sufera de o afectiune psihica grava ce îi altereaza discernamântul (raport de expertiza medico legala psihiatrica nr.2XXX/A1/23.07.2009 emis de IML Craiova).Criticile parchetului cu privire la durata pentru care s-a dispus aceasta masura în mod provizoriu si împrejurarea ca nu s-a continuat procedura internarii medicale sunt fondate, întrucât dosarul nefiind în cursul urmaririi penale, masura provizorie trebuia dispusa pâna la confirmare, confirmare care trebuia luata de aceeasi instanta în cadrul aceluiasi proces în curs si se face pe baza avizului comisiei medicale.Astfel, conform dispozitiilor art. 162 alin. 3 c.p.p., când dosarul în care este cercetat bolnavul faptuitor nu se mai afla în faza de urmarire penala, masura provizorie a internarii medicale dureaza pâna la confirmare, iar instanta, luând masurile de aducere la îndeplinire a internarii medicale – masuri prevazute în dispozitiile art. 435 rap al art. 432, 433 c.p.p. -, trebuia” totodata” sa sesizeze comisia medicala competenta sa avizeze internarea bolnavilor mintali si a toxicomani periculosi, comisie care “trebuie” sa comunice acest aviz în termen de maxim 45 de zile de la sesizarea comisiei.

Cum, conform dispozitiilor art. 162 alin ultim c.p.p., hotarârile instantei prin care se confirma luarea internari medicale pâna la însanatosire sunt supuse recursului, instanta de recurs nu poate lua aceasta masura fara sa priveze partea interesata de un grad de jurisdictie; fata de considerentele expune mai sus, în temeiul art. 385 /15 pct. 2 lit. c c.p.p , s-a casat hotarârea atacata s-a mentinut masura internarii luata în mod provizoriu pâna la confirmare, trimitând cauza la aceeasi instanta de fond în vederea continuarii solutionarii internarii medicale a intimatului M. M..