M. Of. 2012

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ … Full story

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele … Full story

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ordin privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă Nr. 205 din … Full story

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul … Full story

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII „Regimul stabilirii şi … Full story

Președintele României Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor Nr. 275 din 12-Martie-2012 Președintele României Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României … Full story

Parlamentul României Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi … Full story

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici Decizie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în … Full story

Parlamentul României Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Nr. 25 din 09-Martie-2012 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii … Full story

Curtea Constituțională a României Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi b), art. 3 alin. (1) şi … Full story