Mandatul european de arestare

Curtea de apel BUCUREŞTI, Sentinta penala Nr. 33 din 8 februarie 2010

Mandatul european de arestare. Executarea mandatului european de arestare. -Legea 302/2004 Conform art.90 alin.5 din Legea 302/2004 în cazul în care persoana solicitata declara ca este de acord cu predarea sa,despre consimtamântul acesteia se întocmeste un proces verbal care se semneaza de catre judecator,grefier,aparator si persoana solicitata. În acelasi proces-verbal se va mentiona daca persoana solicitata a renuntat sau nu la drepturile conferite de regula specialitatii. Potrivit dispozitiilor art.90 alin 7 din legea nr.302/2004 daca persoana solicitata nu consimte la predarea sa catre autoritatea judiciara emitenta,procedura de executare a mandatului european de arestare continua cu audierea persoanei solicitate, care se limiteaza la consemnarea pozitiei acesteia fata de existenta unui dintre motivele obligatorii sau optionale de neexecutare,precum si la eventuale obiectii în ceea ce priveste identitatea. CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA I-A PENALA, SENTINTA PENALA NR.33/08.02.2010) La data de 03.02.2010, în baza dispozitiilor art.89 alin.1 din Legea nr.302/2004, modificata prin Legea nr.222/2008, Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti a sesizat Curtea de Apel Bucuresti cu punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 10.08.2008 de catre Tribunalul din Gliwice, Polonia fata de persoana solicitata N. K. M., cetatean polonez, cu resedinta în România. S-a solicitat arestarea persoanei N. K.M. în vederea efectuarii urmaririi penale de catre autoritatile poloneze pentru savârsirea infractiunii prev. 209, alin. 1 din Codul Penal întrucât în perioada ianuarie 2000 – 25.12.2002 si iunie 2004 – noiembrie 2006, nu si-a îndeplinit obligatia privind pensia alimentara aferenta fiicei sale minore K. N., stabilita prin hotarâre judecatoreasca si prin lege, ceea ce a dus la imposibilitatea acestea de a-si satisface nevoile primare. Persoana solicitata N. K. M. a fost adusa în fata Curtii la data de 03.02.2010, în stare de retinere, ca urmare a masurii dispuse de procuror, în baza dispozitiilor art.882 din Legea nr.302/2004, modificata prin Legea nr.222/2008. În conformitate cu art. 90 din Legea nr. 302/2004 modificata, privind procedura de executare a mandatului european de arestare, Curtea a verificat identitatea persoanei solicitate N. K. M, astfel cum prevad dispozitiile alineatului 1 al art. mai sus mentionat si s-a asigurat ca aceasta a fost informata despre motivele retinerii ca urmare a existentei dispozitiilor art. 88^3. De asemenea, fata de natura infractiunii contra familiei si tutelei prev. de art. 209 alin.1 din Codul penal polonez – neîndeplinirea obligatiei privind pensia alimentara aferenta fiicei sale minore K. N. – Curtea în raport de dispozitiile art. 90 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 modificata, a luat fata de persoana solicitata N. K. M. masura obligarii de a nu parasi municipiul Bucuresti pe o durata de 5 zile, începând cu data de 04.02.2010 si pâna la data de 08.02.2010. În aceasta perioada persoana solicitata N. K. M. a fost obligata sa respecte obligatiile prev. de art. 145 alin. 1 din Codul de procedura penala al statului solicitat. Întrucât mandatul european de arestare, însotit de traducerea în limba româna nu a fost depus la dosar de catre procuror, Curtea fixat un termen de 5 zile, respectiv pe data de 08.02.2010. Respectând dispozitiile Curtii, persoana solicitata s-a prezentat la termenul de judecata din 08.02.2010, când în conformitate cu art. 90 alin. 3 din Legea nr. 402/2004 modificata, i-au fost aduse la cunostinta drepturile prev. de art. 91, efectele regulii specialitatii, precum si posibilitatea de a consimti la predarea catre autoritatea judiciara emitenta, punându-i-se în vedere consecintele juridice ale consimtamântului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia. Întrucât persoana solicitata N. K. M. nu a consimtit la predare catre autoritatea judiciara a statului polonez, în conformitate cu art. 90 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 modificata, Curtea a procedat la audierea sa. Pozitia persoanei solicitate N.K. M. a fost aceea de a nu se dispune arestarea pentru infractiunea retinuta în sarcina sa de catre autoritatile judiciare poloneze, întrucât se afla pe teritoriul României de 4 ani si nu a cunoscut numarul contului în vederea depunerii unor sume de bani cu titlu de pensie alimentara în ceea ce o priveste pe fiica sa K. N. Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, Curtea constata ca sesizarea Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti de punere în executare a mandatului european cu privire la persoana solicitata N. K.M. este întemeiata pentru urmatoarele considerente: În primul rând, mandatului european de arestare emis de Tribunalul din Gliwice, Polonia la data de 10.08.2008 contine informatiile prevazute de art. 79 alin. 1 lit.a,b,c,d,e,f, g din Legea nr. 302/2004 modificata. În al doilea rând, în cauza este îndeplinita conditia dublei incriminari întrucât fapta pentru care persoana solicitata N. K. M este cercetata penal de catre autoritatile judiciare poloneze, are corespondent în legislatia româna, fiind încadrata în dispozitiile art. 305 Cod penal privind abandonul de familie. Se constata de asemenea ca nu exista niciun motiv din cele prev. de art. 88 din Legea nr. 302/2004 modificata, pentru a se refuza executarea mandatului european de arestare în ceea ce o priveste pe persoana solicitata N.K. M. Mai mult, opozitia persoanei solicitate la predare se refera la aparari ce urmeaza a le face în fata autoritatilor judiciare poloneze si nu la existenta unuia din motivele obligatorii sau optionale de neexecutare sau a unor obiectii în ceea ce priveste identitatea, cum prevad dispozitiile art. 90 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 modificata. Demn de remarcat ca potrivit procedurii judiciare a autoritatii emitente persoana solicitata N.K. M beneficiaza de o garantie anticipata si anume de a înainta o plângere împotriva hotarârii judecatoresti a Judecatoriei Zory din data de 19.10.2007 (referinta dosar II Kp 256/07) privind arestarea preventiva dispusa de Tribunalul din Gliwice – Sectia a 5-a Penala din Wodzislaw Slaski, în termen de 7 zile de la data notificarii copiei hotarârii judecatoresti. În raport de actele existente la dosarul cauzei, Curtea în conformitate cu art. 90 alin. 11 din Legea nr. 302/2004 modificata, a dispuns punerea în executare a mandatului european de arestare emis de Tribunalul Gliwice, Sectia a 5-a Penala din Wodzislaw Slaski, în dosarul nr.V Kop 80/08 pe numele persoanei solicitate N. K. M si predarea acesteia catre autoritatile poloneze. A dispus arestarea în vederea predarii a persoanei solicitate N. K. M. pe o perioada de 30 zile, de la data încarcerarii. A constatat ca persoana solicitata nu a renuntat la regula specialitatii. A constatat ca persoana solicitata a fost retinuta pe data de 3.02.2010 ora 8,00 pâna la data de 4.02.2010 ora 8,00, respectiv 24 ore.