Monitorul Oficial 2011

Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror Nr. 999 din 28-Decembrie-2011 Președintele României Decret pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial Nr. 1000 din 30-Decembrie-2011 Agenția Națională … Full story

Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Nr. 301 din 23-Decembrie-2011 Președintele României Decret … Full story

Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător Nr. 996 din 28-Decembrie-2011 Președintele României Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător Nr. 997 din 28-Decembrie-2011 Guvernul României Ordonanţă de … Full story

Guvernul României Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Clădire spaţii de învăţământ“ pentru Şcoala Naţională de Studii Politice şi … Full story

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială Nr. 124 din 27-Decembrie-2011 Guvernul României Ordonanţă de urgenţă … Full story

Guvernul României Hotărâre privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar/an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe … Full story

Guvernul României Hotărâre privind transmiterea cu plată a unor bunuri, investiţii nefinalizate, din patrimoniul Societăţii Comerciale „Metrom“ – S.A. Braşov, filială a Companiei Naţionale „Romarm“ – … Full story

Parlamentul României Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei dintre România şi Confederaţia … Full story

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici Nr. 122 … Full story

Guvernul României Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii Nr. 114 din 21-Decembrie-2011 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii … Full story