Monitorul Oficial nr. 309 din 5 Mai 2011

Parlamentul României

Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010

Nr. 55 din 21-Aprilie-2011

Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri

Nr. – din 12-Iulie-2010

Președintele României

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010

Nr. 450 din 21-Aprilie-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Nr. 118 din 01-Februarie-2011
 

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Nr. 207 din 15-Februarie-2011

Guvernul României

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor

Nr. 431 din 27-Aprilie-2011

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc

Nr. 96 din 26-Aprilie-2011

Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006

Nr. 344 din 19-Aprilie-2011

Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

Ordin privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

Nr. 4033 din 12-Aprilie-2011

Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

Ordin privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

Nr. 4061 din 15-Aprilie-2011

Autoritatea Electorală Permanentă

Listă partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi participanţi la alegerile locale parţiale din data de 1 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale parţiale desfăşurate conform Hotărârii Guvernului nr. 268/2011 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale

Nr. 7 din 03-Mai-2011