Monitorul Oficial nr. 506 din 18 Iulie 2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 449 din 12-Aprilie-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

Nr. 502 din 19-Aprilie-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

Nr. 504 din 19-Aprilie-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Nr. 572 din 03-Mai-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), (3), (8) şi (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 579 din 05-Mai-2011

Curtea Constituțională a României

Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Nr. 632 din 12-Mai-2011

Administrația Națională a Penitenciarelor

Decizie pentru aprobarea Manualului privind măsurile de prevenire şi reacţie la incidentele produse pe timpul transportului persoanelor private de libertate cu mijloace auto

Nr. 500 din 03-Iunie-2011

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordin pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România

Nr. 457 din 20-Iunie-2011

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

Nr. 12 din 05-Iulie-2011

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 4/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Nr. 43 din 16-Iunie-2011

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Instrucţiuni privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Nr. 4 din 06-Iunie-2011