noul cod civil 2011

Răspunderea în transportul succesiv sau combinatArt. 1.999. Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul transportului succesiv sau combinat, acţiunea în răspundere se poate exercita … Full story

Raporturile dintre transportatorii succesiviArt. 2.000. (1) În raporturile dintre ei, fiecare transportator contribuie la despăgubiri proporţional cu partea ce i se cuvine din preţul transportului. Dacă … Full story

Reprezentarea în transportul succesiv sau combinatArt. 2.001. (1) În transportul succesiv sau combinat, cel din urmă transportator îi reprezintă pe ceilalţi în ceea ce priveşte … Full story

SECŢIUNEA a 3-aContractul de transport de persoane şi bagaje Conţinutul obligaţiei de a transportaArt. 2.002. (1) Obligaţia de transport al persoanelor cuprinde, în afara operaţiunilor de transport, … Full story

Obligaţii ale părţilorArt. 2.003. (1) În temeiul contractului de transport, transportatorul este obligat faţă de călător:a) să pună la dispoziţia acestuia un loc corespunzător legitimaţiei … Full story

Răspunderea pentru persoana călătoruluiArt. 2.004. (1) Transportatorul răspunde pentru moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii călătorului.(2) El răspunde, de asemenea, pentru daunele directe şi … Full story

Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuriArt. 2.005. (1) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedeşte că … Full story

Răspunderea în cadrul transportului succesiv sau combinatArt. 2.006. (1) În cadrul transportului succesiv sau combinat, transportatorul pe al cărui parcurs al transportului a intervenit decesul, … Full story

Cedarea drepturilor din contractul de transportArt. 2.007. În lipsă de stipulaţie contrară sau dacă prin lege nu se prevede altfel, călătorul poate ceda drepturile sale ce … Full story

Înlăturarea răspunderiiArt. 2.008. Dispoziţiile art. 1.991 alin. (3) se aplică şi transportului de persoane. … Full story