Noul Cod Civil al Romaniei

“Fiecare Carte a noului Cod civil aduce elemente de noutate în raport cu reglementările anterioare, adaptând normele civile realităţilor de astăzi şi tendinţelor legislative reformatoare manifestate în alte sisteme de drept. Referitor la Cartea a VII-a – „Dispoziţii de Drept Internaţional Privat”, aceasta a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, pentru a fi puse în acord cu noua concepţie în materia dreptului familiei, cuprinsă în cod, şi cu instrumentele Uniunii Europene şi internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat.” … Full story

Termenul de prescripţie Art. 2.071. Dreptul la acţiune izvorând din contractul de expediţie se prescrie în termen de un an socotit din ziua predării bunurilor la … Full story

Restituirea bunuluiArt. 2.155. (1) Comodatarul este obligat sa înapoieze bunul la împlinirea termenului convenit sau, în lipsă de termen, după ce s-a folosit de bun potrivit … Full story

  Înstrăinarea bunului asigurat Art. 2.220. (1) Dacă nu s-a convenit altfel, înstrăinarea bunului asigurat nu determină încetarea contractului de asigurare, care va produce efecte între asigurător … Full story

SECŢIUNEA a 3-a Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi financiare   Asigurările de credite şi garanţii Art. 2.221. (1) Asigurările de credite şi garanţii pot avea … Full story

Drepturile terţelor persoane păgubite Art. 2.224. (1) Drepturile terţelor persoane păgubite se exercită împotriva celor răspunzători de producerea pagubei. (2) Asigurătorul poate fi chemat în judecată de … Full story

Prin formatul de prezentare îngrijit, coperta frumos cartonată şi interiorul cusut, lucrarea de față, care a văzut lumina tiparului în noiembrie 2011, se adresează în primul rând acelui segment al utilizatorilor care zilnic, prin prisma profesiei, au nevoie de noul cod civil ca şi instrument de birou. … Full story

  SECŢIUNEA a 6-a Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea   Coasigurarea Art. 2.239. (1) Coasigurarea este operaţiunea prin care 2 sau mai mulţi asigurători acoperă acelaşi risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte … Full story

Constituirea în favoarea mai multor persoane Art. 2.245. Dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a rentei viagere este indivizibilă în privinţa credirentierilor. … Full story

Constituirea pe durata vieţii unei persoane afectate de o boală letală Art. 2.247. Nu produce, de asemenea, niciun efect contractul prin care s-a constituit cu titlu … Full story