Noul Cod Civil | Art. 2199 | Contractul de asigurare. Notiune

By Mihaela 11/11/2011 16:34:00

Font size:

CAPITOLUL XVI

Contractul de asigurare

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

Noţiune

Art. 2.199. (1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizaţie, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terţului păgubit.

(2) Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale acesteia şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare.

Cărţi juridice Editura Nomina Lex

Pret: Lei (Ron) 27.00