noul cod civil in vigoare

Calculul valorii comisionuluiArt. 2.087. (1) La sfârşitul fiecărui trimestru comitentul trebuie să trimită agentului copiile de pe facturile care au fost expediate terţilor, precum şi descrierea … Full story

Durata contractuluiArt. 2.088. Contractul de agenţie încheiat pe durată determinată, care continuă să fie executat de părţi după expirarea termenului, se consideră prelungit pe durată … Full story

Denunţarea unilateralăArt. 2.089. (1) Contractul de agenţie pe durată nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi, cu un preaviz obligatoriu.(2) Dispoziţiile alin.(1) sunt … Full story

Denunţarea unilaterală în cazuri speciale Art. 2.090. (1) În toate cazurile, contractul de agenţie poate fi denunţat fără preaviz de oricare dintre părţi, cu repararea prejudiciilor … Full story

Indemnizaţiile în caz de încetare a contractuluiArt. 2.091. (1) La încetarea contractului de agenţie agentul are dreptul să primească de la comitent o indemnizaţie, în … Full story

Excepţii Art. 2.092. Agentul nu are dreptul la indemnizaţia prevăzută la art. 2.091 în următoarele situaţii: a) comitentul reziliază contractul din cauza încălcării de către agent a … Full story

Ineficacitatea clauzei de neconcurenţă Art. 2.093. (1) Comitentul nu se poate prevala de clauza de neconcurenţă atunci când contractul de agenţie încetează în următoarele situaţii: a) fără … Full story

Dispoziţiile imperative Art. 2.094. Nu se poate deroga în defavoarea intereselor agentului de la prevederile art. 2.079, 2.080, 2.084, 2.085, art. 2.086 alin. (1), (2) şi … Full story

Alte dispoziţii aplicabile Art. 2.095. (1) Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile referitoare la contractul de comision, în măsura în care acestea din urmă sunt … Full story

CAPITOLUL XIContractul de intermediere NoţiuneArt. 2.096. (1) Intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, … Full story