Ordinul MECTS nr. 4033/2011 – metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309, din 5 mai 2011.