Organizatia Europeana de Brevete (OEB)

Organizaţia Europeană de Brevete a fost instituită prin Convenţia privind eliberarea brevetului european. Potrivit Convenţiei, Organizaţia are autonomie administrativă şi financiară. Organele Organizaţiei sunt:

q       Oficiul European de Brevete (OEB);

q       Consiliul de administraţie.

Organizaţia are ca sarcină eliberarea brevetelor europene. Aceasta sarcină este îndeplinită de Oficiul European de Brevete sub controlul Consiliului de administraţie.

          Potrivit art. 5 din Convenţie, Organizaţia are personalitate juridică.

         În fiecare stat contractant Organizaţia se va bucura de capacitatea juridică cel mai deplin recunoscută, acordată de legislaţia naţională persoanelor juridice; în mod special, aceasta poate să achiziţioneze sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile şi să fie parte la procedurile legale.

       Preşedintele Oficiului European de Brevete reprezintă Organizaţia.

          Organizaţia are sediul la München. Oficiul European de Brevete este situat la München. De asemenea, el are o filială la Haga.

         Prin decizie a Consiliului de administraţie pot fi înfiinţate, în funcţie de necesităţi, agenţii ale Oficiului European de Brevete, în scop de informare sau de legătură, în statele contractante sau pe lângă organizaţii interguvernamentale în materie de proprietate industrială, sub rezerva consimţământului statului contractant sau al organizaţiei în cauză.