Particularitatile contractului de Leasing in comertul international

Într-o economie sănătoasă, în care regulile pieţei sunt bine statuate, afacerile nu se fac cu bani numerar, ci pe credite. Băncile şi alţi depozitari de bani interesaţi să-şi sporească mereu capitalul, urmăresc să facă plasamente în afaceri care prezintă dovezi de reuşită. Aşadar, punerea în mişcare a unei afaceri, când întreprinzătorul nu are disponibilul de capital, se poate realiza prin contractarea de credite. Un asemenea procedeu însă, mai ales acolo unde politicile bancare nu sunt orientate spre încurajarea şi dezvoltarea afacerilor productive, în multe cazuri nu se dovedeşte a fi o soluţie inspirată[1].

Confruntată în decursul timpului cu astfel de probleme, practica în materie de afaceri a experimentat şi impus procedee mai viabile de atragere a resurselor financiare către domeniile productive ale economiei. Mai cunoscute din acest punct de vedere sunt operaţiunile de leasing, operaţiuni cunoscute de foarte mult timp în comerţul internaţional. Noţiunea de „leasing” provine de la verbul „to lease” care în engleza americană are sensul de a închiria.

Leasingul a apărut mai întâi în Statele Unite ale Americii,  pătrunzând treptat şi în Europa. Astfel, în Anglia leasingul este reglementat prin U.K. Consumer Credit din 1974[2]. Ajuns în Europa, prima dată în Anglia şi Germania, devine o prezenţă activă în economia franceză, olandeză, belgiană, italiană, suedeză. Totodată, apar şi primele legi şi reglementări privitoare la operaţiunile de leasing. În 1972 a luat naştere Federaţia Europeană a Societăţilor de Leasing (Leaseeurope), de fapt un consorţiu care controlează circa 80% din piaţa financiară de leasing a continentului.

În dreptul american[3], leasing-ul este reglementat prin United States Uniform Consumer Credit şi Uniform Commercial Code. În SUA, leasingul este reglementat de o combinaţie între dreptul cutumiar, legi privind proprietatea, precum şi anumite texte din Codul Comercial Uniform.

——————————————————————————–

[1] D. Eftimescu, V. Babiuc, „Contractul de leasing ca instrument de realizare a unor activităţi de comerţ exterior”, în Revista Română de Drept nr. 1/1983, p. 19 şi urm.

[2] T.R. Popescu, „Dreptul comerţului internaţional”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 363.

[3] D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Contractul de leasing”, p. 25; Valentin M. Ionescu, „Aspecte generale privind leasing-ul. Cadru de reglementare, aplicaţii”, în Revista de Drept Comercial, nr. 9/1996, p. 59.

– BIBLIOGRAFIE –

 • Dragoş Alexandru Sitaru, „Dreptul comerţului internaţional. Tratat”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004.

 • I. Cernăianu, „Contractul comercial internaţional de leasing”, în Revista de Drept Comercial, nr. 3/1993.

 • Valentin M. Ionescu, „Aspecte generale privind leasing-ul. Cadru de reglementare, aplicaţii”, în Revista de Drept Comercial, nr. 9/1996.

 • T.R. Popescu, „Dreptul comerţului internaţional”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983

 • O. Căpăţână, B. Ştefănescu, „Tratat de drept al comerţului internaţional”, Editura Academiei, Bucureşti, 1987

 • Dumitru Mazilu, „Dreptul comerţului internaţional. Partea specială”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 • Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, „Operaţiunile de leasing”, Ediţia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

 • Iuliana Băjenaru, „Leasingul financiar. Particularităţi”, în Revista de Drept Comercial, nr. 2/1992.

 • Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, „Contractul de leasing”, în Revista de Drept comercial, nr. 1/1997.

 • Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, „Leasing-ul. Utilitatea lui”, în Revista de drept comercial, nr. 3/1997.

 • Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, „Leasingul. Terminologie şi tipologie”, în Revista de Drept Comercial, nr. 5/1997.

 • Dorin Clocotici, Gheorghe Gheorghiu, „Contractul de leasing. Caractere specifice”, în Revista de Drept Comercial, nr. 7-8/1997.

 • D. Eftimescu, V. Babiuc, „Contractul de leasing ca instrument de realizare a unor activităţi de comerţ exterior”, în Revista Română de Drept nr. 1/1983

 • Valentin M. Ionescu, „Aspecte generale privind leasing-ul. Cadru de reglementare, aplicaţii”, în Revista de Drept Comercial, nr. 9/1996.

 • Ion Stoian, Emilia Dragne, Mihai Stoian, ”Comerţ Internaţional – Tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic”, Vol. II, Editura Caraiman, Bucureşti, 2001;

 • Dragoş Alexandru Sitaru, „Drept internaţional privat. Tratat”, Editura Lumina Lex, 2001

 • Ion. P. Filipescu, „Drept internaţional privat”, Editura Proaracadia, vol. I, II, Bucureşti, 1993

——————————————————————————–

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!

  

PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

——————————————————————————–

Detalii tehnice ale studiului:

Autor Echipa www.studiijuridice.ro  Anul elaborarii 2006 Pagini: 10Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5 Note de subsol: DADiacritice-ă,â,ţ,ş: DANote de subsol: DABibliografie: DA Printabil: DA

Se distribuie in format: *.PDF sau *.DOC