Raspunderea penala a persoanei juridice

Subiectul pasiv al răspunderii penale este în baza noii legislaţii atât persoana fizică cât şi persoana juridică. Aşadar, în concepţia Codului penal aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 278/2006  subiect pasiv al răspunderii penale poate fi şi o persoană juridică.

Dacă în ceea ce priveşte instituţia răspunderii penale a persoanei fizice şi, ca un corolar, identificarea sancţiunilor de drept penal şi a modalităţilor de executare a acestora în vederea restabilirii ordinii de drept încălcate, actele normative edictate în materie au reglementat, iar doctrina a oferit explicaţii dintre cele mai pertinente şi complexe , admisibilitatea răspunderii penale a persoanei juridice a întâmpinat o mare rezistenţă  atât în plan legislativ cât şi în opiniile exprimate în literatura de specialitate .

Controversele privind reglementarea sau nu cu privire la răspunderea penală a persoanelor juridice nu se mai impun în prezent, întrucât prin adoptarea Legii nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, legiuitorul penal a reglementat şi răspunderea penală pentru persoanele juridice .

Sediul materiei se află în art. 191 Cod penal denumit „Condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice”, introdus prin Legea nr. 278/2006 care prevede că persoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului lor de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală. Noile reglementări prevăd şi că răspunderea penală a persoanei juridice nu va exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni .

Aşadar, în urma modificării Codului penal, persoanele juridice vor răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în numele ori în interesul propriu.

Astfel, instituţia răspunderii penale a persoanei juridice este consacrată pentru prima dată în legislaţia românească. Excepţie vor face de la instituirea acestui principiu statul, autorităţile publice şi instituţiile publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat.

Reglementarea este legitimată de realităţile sociale şi economice, având în vedere că s-au înregistrat situaţii în care persoanele juridice au fost create şi utilizate de persoane fizice ca instrumente sau drept acoperire pentru a săvârşi infracţiuni .

Cât priveşte sfera infracţiunilor care pot fi comise de o persoana juridică, noile reglementări optează pentru ‚‚sistemul clauzei generale’’. Aceasta presupune că persoana juridică poate comite în principiu, în calitate de autor, instigator sau complice, orice infracţiune, indiferent de natura acesteia, urmând a se constata în fiecare caz concret dacă sunt sau nu întrunite condiţiile pentru angajarea răspunderii sale penale.

Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 

 PREŢ – 3 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE, VODAFONE si COSMOTE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor

Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii

2010

Pagini:

9

Detalii tehnice:

Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 14 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie:

DA

Printabil:

DA

Se distribuie in format:

*.doc, Word

Optiune de copiere COPY/PASTE

Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

Bibliografie

1.         „Codul penal, cu modificările aduse prin Legea nr. 278/2006 pentru modificarea Codului penal”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006

2.         Florin Streteanu Radu Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, ediţia a II-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007

3.         Florin Streteanu Radu Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002

4.         Nicolae-Anghel Nicolae, „Drept penal. Partea generală”, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2005,

5.         Constantin Butiuc, „Despre o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul V, Seria a III-a, nr. 10-11/1994

6.         Lucian Mihu, „Discuţie cu privire la o eventuală răspundere penală a persoanelor juridice”, în Dreptul, Anul VI, Seria a III a, nr. 8/1995.