Recrutarea si selectia functionarilor publici

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI

– Descriere pe scurt –

Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici înseamnă atragerea şi găsirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante  în administraţia publică. Recrutarea funcţionarilor ridică o multitudine de probleme şi constituie o activitate importantă a administraţiei – cu finalitatea alcătuirii unui aparat administrativ pregătit profesional şi eficient . Politica de recrutare presupune adoptarea unor principii generale, ca de exemplu, administraţia atrage pe fiecare post funcţionari cât mai bine pregătiţi profesional, sau funcţionarii instituţiei vor fi primii luaţi în considerare pentru promovarea pe posturile sale libere etc. Recrutarea în vederea intrării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs, în limita funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice.Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, astfel: – de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală. În această situaţie, planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

– de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul propriu de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. În această situaţie, planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.

Doriti mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpărati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 3 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de 24-48 de ore de la efectuarea plăţii prin SMS!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor: Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii: 2010

Pagini: 12

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol: DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş: DA

Bibliografie: DA

Printabil: DA

Se distribuie in format: Word sau PDF

Optiune de copiere COPY/PASTE: Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

BIBLIOGRAFIE

– Lucica Matei, Management public, ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 2006;- Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial       nr. 600 din 8 decembrie 1999 (republicată în M.Of. nr. 356 din 29 martie 2007), cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr.530 din data de 14 iulie 2008;- Hotărârea nr.1173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr.677 din 2 octombrie 2008; O.U.G. nr.35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial nr.249 din 14 aprilie 2009, care a modificat art.42 din H.G. nr.611/2008;- Hotărârea nr.268 din 11 martie 2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.162 din data de 16 martie 2009

– Ordinul nr.1028 din 7 octombrie 2008 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial nr.698 din 14 octombrie 2008.