Recunoasterea voluntara si fortată a filiatiei fata de mama; contestarea acesteia si efectele recunoasterii fata de copii

Materia filiaţiei este reglementată detaliat în Titlul II, Capitolul 2 din Codul familiei : filiaţia faţă de mamă şi filiaţia faţă de tată (art. 47-61). Filiaţia faţă de mamă se numeşte maternitate, iar filiaţia faţă de tată se numeşte paternitate.

Spre deosebire de alte sisteme de drept, care utilizează un vocabular juridic diversificat pentru a desemna felurile filiaţiei, precum filiaţie legitimă şi filiaţie naturală, filiaţie adulterină şi filiaţie incestuoasă , potrivit Codului familiei, filiaţia poate fi clasificată în filiaţie din căsătorie şi filiaţie din afara căsătoriei, după cum mama copilului este sau nu căsătorită la data concepţiei sau la data naşterii copilului.

Filiaţia faţă de mamă este reglementată în: Codul familiei, în Titlul II, Capitolul 2 – „Filiaţia”, Secţiunea I: „Filiaţia faţă de mamă”. De asemenea, Titlul III – „Ocrotirea celor lipsiţi de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă şi a altor persoane”, Capitolul I – „Ocrotirea minorului”‚ Secţiunea I – „Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori”, reglementează cele mai importante efecte ale filiaţiei, în raporturile dintre părinţi şi copii.

Doriti mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpărati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM!

PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de 24-48 de ore de la efectuarea plăţii prin SMS!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor: Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii: 2010

Pagini: 14

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol: DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş: DA

Bibliografie: DA

Printabil: DA

Se distribuie in format: Word sau PDF

Optiune de copiere COPY/PASTE: Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

BIBLIOGRAFIE

– Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ediţia a VIII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006;- Alexandru Bacaci, Cristina Codruţa Hageanu, Dreptul familiei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;- Dan Lupaşcu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008; – Ion Imbrescu, Tratat de Dreptul Familiei. Familia. Protecţia copilului. Elemente de stare civilă, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006;- Adriana Corhan, Dreptul familiei. Teorie şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001;- Emese Florian, Dreptul familiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003; – I.P. Filipescu, V. M. Ciobanu, Aspecte ale contestării maternităţii, în Revista Română de Drept, nr. 3/1986;- Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruţa  Hageanu, Dreptul familiei, Editura Augusta, Timişoara, 1998;- Codul familiei actualizat noiembrie 2009, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009; Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1953 – Codul familiei, publicată în Buletinul Oficial nr. 1 din 4 ianuarie 1954, republicat în Buletinul Oficial nr. 13/18 aprilie 1956; Legea nr. 4/2953 a fost referită de Decretul nr. 32 din 30 ianuarie 1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din data de 31 ianuarie 1954;- Legea nr. 101 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975, publicată în Monitorul Oficial nr. 243 din 30 septembrie 1992;

– Legea nr. 18 din 27 septembrie 1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, publicată în Monitorul Oficial nr. 109 din 28 septembrie 1990; republicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001