Recurs. Daune morale.

Curtea de apel ORADEA, Decizia Nr. 320 din 1 iunie 2010

RECURS.DAUNE MORALE. APRECIEREA CUANTUMULUI ACESTORA. Decizia nr. 320/R din 1 iunie 2010 Curtea de Apel Oradea Sectia penala si pentru cauze cu minori În cuantificarea daunelor morale instanta de judecata trebuie sa aiba în vedere ca despagubirile destinate repararii prejudiciului moral nu pot fi decât juste si echitabile, contravaloarea daunelor morale neputând constitui venituri nejustificate pentru victimele accidentelor de circulatie. Prin sentinta penala nr.132/29.05.2009 pronuntata de Judecatoria Beius, în baza art.184 al.2 si 4 cod penal, a dispus condamnarea inculpatului H.C. L la o pedeapsa de 1 (un) an închisoare,iar în baza art. 71 al.1 si 2 cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit.a teza a II-a si b cod penal pe durata pedepsei principale. În baza art.81, art.82 cod penal si art. 71 al.5 cod penal s-a suspendat conditionat executarea pedepsei principale si a pedepsei accesorii aplicate inculpatului prin prezenta hotarâre si s-a fixat un termen de încercare a acestuia pe o durata de 3 (trei) ani. I s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal. În baza art. 998 cod civil, art.14 si art.16 Cod de procedura penala si art. 313 din Legea nr.95/2006 a fost obligat inculpatul alaturi de tertul asigurator SC A. T. Asigurari SA – Sucursala Oradea-Bihor, sa plateasca partii civile Spitalul Clinic Judetean Oradea suma de 96,87 lei cu titlu de majorari de întârziere, pentru plata cu întârziere a sumei de 3.340,51 lei, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale. În baza art.346 al.1 Cod de procedura penala, art.14 Cod de procedura penala si art.999 cod civil a fost obligat inculpatul H. C. L. alaturi de tertul asigurator SC A. T. Asigurari SA – Sucursala Oradea-Bihor, sa plateasca partii civile A. M. E suma de 22.528 lei despagubiri civile, pentru daunele materiale suferite si suma de 40.000 lei despagubiri civile pentru daunele morale suferite. Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a avut în vedere urmatoarele: În data de 15.04.2008, în jurul orelor 8,20 inculpatul a condus autoturismul marca Skoda, cu nr. de înmatriculare BH-72-NPO, pe strada Miron Pompiliu din orasul Stei, având directia de mers Vascau – Beius. Din sens opus circula regulamentar partea vatamata, care se afla la volanul motocicletei cu nr. de înmatriculare BH-42-ANK. În momentul în care a ajuns în apropiere de intersectia strazilor Miron Pompiliu cu strada Tineretului, inculpatul a intentionat sa vireze la stânga, însa nu a acordat prioritate de trecere motocicletei conduse de catre partea vatamata, astfel încât ,atunci când autoturismul a depasit axul drumului a intrat în coliziune cu motocicleta condusa regulamentar din sens opus pe directia Beius-Vascau de partea vatamata A. M. E. În urma acestui impact, partea vatamata a fost proiectata prin aer peste capota masinii. Conform raportului de constatare medico-legala nr.1648/IIb/84 din 26.05.2008 a SJML Oradea, a rezultat ca partea vatamata a suferit leziuni posttraumatice produse prin coliziunea dintre motocicleta pe care circula victima si un autovehicul în miscare, urmata de proiectarea victimei pe acostament, iar leziunile necesita un numar de 55 zile de îngrijiri medicale. Ca urmare a reexaminarii partii vatamate din data de 31.08.2008, concluziile raportului de constatare medico-legala, s-au modificat în sensul ca partea vatamata necesita un numar de 90 zile de îngrijiri medicale. Partea vatamata s-a constituit parte civila în cauza cu ultimele precizari astfel: cu suma de 22.528 lei daune materiale si 50.000 lei daune morale. Starea de fapt s-a probat cu urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de cercetare la fata locului (f.9-10),plansa fotografica(f.12-17) schita locului faptei (f.18), proces verbal de verificare tehnica (f.42-43), , raport de constatare medico -legala (f.23), proces verbal de recoltare a probelor biologice (f. 28-29,51), buletin de examinare clinica (f.29,52), declaratia partii civile ( f.19-21) dosar urmarire penala si (f.51 dosar cercetare judecatoreasca), declaratii martori (f.30,31,32 dosar urmarire penala si 88,89,109, dosar cercetare judecatoreasca). Fiind audiat în cauza, în cursul cercetarii judecatoresti f.(110) inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei penale aratând ca impactul dintre autoturismul condus de el si motocicleta condusa de partea vatamata a avut loc pe partea dreapta a carosabilului, respectiv pe directia sa de mers, instanta înlaturând aceasta declaratie si apreciind-o nereala. Instanta a retinut vinovatia inculpatului si a pronuntat condamnarea acestuia, iar la individualizarea si proportionalizarea pedepsei aplicate a tinut cont de criteriile generale prevazute de art. 72 Cod penal referitoare la gradul de pericol social al faptelor savârsite, de urmarea produsa precum si de conduita si comportamentul sau consecvent manifestat prin nerecunoasterea faptei savârsite si crearea unui aparari nereale, aplicându-i o pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prevazuta si pedepsita de art. 184 alin.2 si 4 Cod penal . Având în vedere ca instanta a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, în baza art. 71 al.1 si 2 cod penal a aplicat acestuia si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a II-a si b Cod penal. Existând convingerea instantei ca scopul pedepsei poate fi atins chiar si fara executarea efectiva a pedepsei aplicate si tinând cont de faptul ca inculpatul este o persoana tânara si nu este cunoscut cu antecedente penale, fiind la prima confruntare cu rigorile legii penale, în temeiul art. 81 Cod penal a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani stabilit conform art. 82 Cod penal. În temeiul art. 359 Cod procedura penala a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor a caror nerespectare au ca urmare revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepselor conform art. 83 si 84 Cod penal. În probatiune partea civila a depus înscrisuri (f.151-160/ dosar cercetare judecatoreasca), privind cheltuielile efectuate în perioada de recuperare respectiv daunele materiale în suma de 22.528 lei din care: 38 lei taxa catre SCJUO, chitanta 015369 din 26.05.2008; 134 lei taxa alcoolemie catre SCJUO, chitanta 011186 din 26.05.2008; 38 lei taxa spital catre SCJUO, chitanta 020414 din 31.08.2008; 322 lei taxa spital catre Spitalul de Recuperare Baile Felix, chitanta 0804336 din 29.07.2008; 1882 lei cheltuieli aferente spitalizarii achitate catre Spitalul de Recuperare Baile Felix, decont de cheltuieli din 11.08.2008; 26 lei contravaloare medicatie, bon fiscal 154 din 25.07.2008; 6 lei contravaloare medicatie, bon fiscal nr.67 din 25.07.2008; 26 lei contravaloare medicatie, bon fiscal nr.154 din 25.07.2008; 35 lei contravaloare medicatie, bon fiscal 42 din 13.06.2008; 29 lei contravaloare medicatie, bon fiscal 65 din 25.07.2008; 4.781,52 euro, reprezentând contravaloarea reparatiei motocicletei-respectiv 19.992 lei la cursul de schimb BNR din data de 26.05.2009 (4.1811). Institutia daunelor morale constituie si o reprobare morala a faptei ilicite, pe care cel ce a savârsit-o trebuie sa raspunda atât pe plan social, prin executarea sanctiunii penale cât si pe plan individual prin repararea prejudiciului existent în patrimoniul partii vatamate si în domeniul vietii sufletesti. În speta, partea vatamata resimte si în prezent reminiscente ale accidentului de circulatie, ramânând cu o infirmitate pe tot restul vietii. Acordarea daunelor morale reprezinta o compensare a acestor deficiente, acordându-i partii vatamate posibilitatea achizitionarii unor bunuri respectiv crearea unui climat favorabil de agrement. Pentru ca autoturismul condus de catre inculpat la momentul producerii accidentului era asigurata, în cauza a fost introdus ca si tert asigurator SC A. T. Asigurari SA – Sucursala Oradea-Bihor. Aceasta societate a depus la dosar precizari scrise cu privire la cererile de despagubiri civile, aratându-se ca societatea are doar calitatea de asigurator de raspundere civila auto, iar raspunderea societatii de asigurare este limitata prin lege. În concluzie, asiguratorul a fost obligat la plata despagubirilor catre partea civila ori de câte ori se vor retine îndeplinite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale însa doar în limita plafonului legal de despagubiri. Fiind îndeplinite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale referitoare la existenta prejudiciului, faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, raportului de cauzalitate dintre acestea si fiind pe deplin dovedita vinovatia inculpatului, instanta în baza art.346 alin.1 Cod de procedura penala, art. 14 Cod de procedura penala si art.999 cod civil si a Legii nr.136/1995 l-a obligat pe inculpat alaturi de tertul asigurator sa plateasca partii civile suma de 22.528 lei despagubiri civile, pentru daunele materiale suferite si cu suma de 40.000 lei cu titlu de daune morale (în conditiile în care inculpatul a posedat la momentul producerii accidentului o polita de asigurare de raspundere civila auto, obligarea acesteia se va face alaturi de tertul asigurator si în baza dispozitiilor Legii nr.136/1995). În legatura cu cheltuielile de spitalizare ocazionate de internarea în spital a partii vatamate, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 96,87 cu titlu de majorari de întârziere pentru plata cu întârziere a sumei de 3.340,51 reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate partii vatamate. În baza art. 998 cod civil, art.14 si art.16 Cod de procedura penala si art. 313 din Legea nr.95/2006 l-a obligat pe inculpat alaturi de tertul asigurator sa plateasca partii civile Spitalul Clinic Judetean Oradea suma de 96,87 lei cu titlu de majorari de întârziere, pentru plata cu întârziere a sumei de 3.340,51 lei, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale. Împotriva acestei hotarâri, în termenul legal, au declarat recurs inculpatul , fara a-l motiva în scris sau oral, precum si asiguratorul cale de atac ce a fost recalificata de catre instanta ca fiind apel, dat fiind obiectul procesului penal ce îl constituie judecarea infractiunilor prevazute de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal. Asiguratorul a solicitat modificarea hotarârii atacate în sensul de a se tine seama la stabilirea cuantumului sumelor acordate partilor civile de sumele achitate deja de catre asigurator si, în ce priveste evaluarea daunelor morale, a se reduce cuantumul acestora fata de practica judecatoreasca în aceasta materie. Prin decizia penala nr.284/A din 21 decembrie 2009, Tribunalul Bihor, în baza art. 379 alin. 1 lit. b Cod de procedura penala a respins ca nefondat apelul inculpatului împotriva sentintei penale nr. 132/2009 pronuntata de catre Judecatoria Beius. În baza art. 379 pct. 2 lit. a Cod de procedura penala a admis apelul declarat de asiguratorul Allianz Tiriac Asigurari SA-Sucursala Oradea, împotriva sentintei penale nr.132/29.05.2009 pronuntata de catre Judecatoria Beius pe care a desfiintat-o sub aspectul laturii civile, reformând-o în sensul ca a redus cuantumul despagubirilor civile la plata carora a fost obligat inculpatul alaturi de asigurator cu titlu de daune materiale în favoarea partii civile de la suma de 22.528 lei la suma de 20.252 lei, ca urmare a platii partiale efectuate, mentinând restul dispozitiilor sentintei apelate. A obligat pe inculpatul apelant sa plateasca statului suma de 200 lei, cheltuieli judiciare în apel, iar în baza art. 193 alin. 6 Cod de procedura penala a obligat inculpatul la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel în favoarea partii civile A. M. E. Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele : Starea de fapt retinuta de catre instanta de fond este conforma cu probele administrate în cauza. Este adevarat ca inculpatul nu si-a recunoscut nicio culpa în producerea accidentului rutier ce a avut ca urmare vatamarea corporala a partii vatamate A. M. E. În declaratia sa, acesta a sustinut ca, în timp ce se deplasa pe str. Miron Pompiliu din Stei cu autoturismul cu numarul de înmatriculare BH-72-NPO, în apropierea intersectiei cu str. Tineretului, intentionând sa vireze la stânga, a oprit si a dat prioritate unui alt autoturism ce se deplasa din sensul opus, dupa care a avut loc impactul cu motocicleta condusa de partea vatamata, fara însa ca autoturismul sau sa fi depasit axul drumului. Declaratia sa se coroboreaza cu declaratia martorului I. A C care a aratat ca a vazut impactul dintre motocicleta si autoturismul inculpatului, impact ce ar fi avut loc pe sensul de mers al inculpatului ce era în stationare, semnalizând intr-adevar stânga, dar motocicleta a fost cea care a intrat în autoturism pe contrasens. Însa, pe lânga împrejurarea, retinuta de catre instanta de fond, respectiv aceea ca declaratia martorului nu se coroboreaza cu restul materialului probator administrat în cauza, trebuie subliniata si capacitatea martorului de a reda veridic cele întâmplate. Astfel, trebuie retinut ca martorul a vazut accidentul, fiind pe str. Tineretului, adica având o pozitie perpendiculara pe str. Pompiliu, locul accidentului (fila 18 urmarire penala ). Ca atare, locul în care se afla martorul nu ii permitea cea mai buna vizualizare a accidentului rutier si declaratia sa a fost înlaturata în mod corect de catre instanta de fond câta vreme venea în flagranta contradictie cu declaratiile altor martori oculari, pozitionati chiar pe str. Pompiliu. Astfel, martorii oculari T. M. M, B. A si F. F. V au aratat ca, fiind de fata la producerea accidentului, doar la câtiva metri, au vazut când inculpatul a virat la stânga si, în acest fel, a lovit-o pe partea vatamata ce se deplasa cu motocicleta în dinspre Beius spre Vascau pe str. Pompiliu din Stei. Cele relatate de catre acesti martori se coroboreaza si cu cercetarea la fata locului efectuata de catre organele de politie (la care s-au anexat si fotografiile efectuate cu acest prilej) din care reiese, în mod evident, ca impactul a avut loc pe sensul de mers al partii vatamate, iar nu al inculpatului cum pretinde acesta din urma. In primul rând, impactul a avut loc intre partea frontala a autoturismului inculpatului (foto fila 15 urmarire penala ) si partea lateral stânga a motocicletei partii vatamate (foto fila 16 urmarire penala ). Or, daca vom corobora aceste urme cu declaratia inculpatului si a martorului I.C, ce sustin ca inculpatul stationa pe sensul de mers Vascau-Beius, ar trebui sa tragem concluzia ca partea vatamata se deplasa dinspre partea dreapta a autoturismului inculpatului, adica din zona trotuarului de pe partea opusa strazii Tineretului, ipoteza ce nu poate fi luata în considerare întrucât este complet lipsita de temei, neputând fi sustinuta nici macar de declaratiile inculpatului, chiar si acesta aratând ca partea vatamata venea pe sensul opus, dinspre Beius. În fapt, aceste urme se coroboreaza pe deplin cu declaratiile martorilor amintiti ce au aratat ca în momentul impactului, inculpatul era deja angajat în virajul spre stânga, intrând pe sensul opus în fata partii vatamate. În al doilea rând, pozitia motocicletei dupa producerea accidentului, pe sensul de mers Beius-Vascau, precum si locul fragmentelor desprinse din motocicleta dupa impact, toate fiind orientate dinspre stânga spre dreapta (în sensul de mers Beius Vascau) este în masura sa demonstreze, de asemenea, ca dinamica producerii accidentului a fost cea relatata de catre martori. Ca atare, starea de fapt retinuta de instanta de fond este corecta, iar solutia de condamnare a inculpatului pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa, prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal se impunea data fiind vinovatia inculpatului. De asemenea, hotarârea apelata este temeinica si sub aspectul individualizarii pedepsei aplicate, instanta de fond având în vedere în mod judicios toate criteriile prevazute de art. 72 Cod penal, aplicând în acest fel pedeapsa închisorii de 1 an, pedeapsa ce este în masura sa realizeze scopul prevazut de art. 52 Cod penal. Însa, în ce priveste latura civila a cauzei, sub aspectul cuantumului daunelor materiale, fiind administrat un nou mijloc de proba, Tribunalul a apreciat ca se impune modificarea hotarârii apelate. Astfel, partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 22.528 lei, reprezentând daune materiale si 50.000 lei daune morale. Apreciind în mod corect ca pretentiile partii civile sunt întemeiate, fiind administrate probe care justifica întreaga suma solicitata de catre partea civila, instanta de fond a obligat inculpatul, alaturi de asigurator, la plata întregii sume aratate. Totusi, în motivele de apel, asiguratorul a învederat instantei ca, în data de 16.06.2009, a achitat suma de 2.276 lei catre partea civila, sustineri ce au fost si dovedite prin fotocopia unui extras de cont apartinând Bancii Unicredit Tiriac Banc (fila 40), astfel încât se impune a se admite apelul asiguratorului sub acest aspect si a se reduce cuantumul daunelor materiale de la suma de 22.528 lei la 20.252 lei. Fata de cele expuse mai sus, instanta în baza art. 379 alin. 1 lit. b Cod de procedura penala a respins ca nefondat apelul inculpatului împotriva sentintei penale nr.132/2009, pronuntata de catre Judecatoria Beius, iar în baza art. 379 pct. 2 lit. a Cod de procedura penala a admis apelul declarat de asiguratorul, împotriva aceleiasi sentinte pe care a desfiintat-o sub aspectul laturii civile, reformând-o dupa cum urmeaza: a redus cuantumul despagubirilor civile la plata carora a fost obligat inculpatul alaturi de asigurator cu titlu de daune materiale în favoarea partii civile de la suma de 22.528 lei la suma de 20.252 lei, ca urmare a platii partiale efectuate, mentinând restul dispozitiilor sentintei apelate. Totodata, a obligat inculpatul apelant sa plateasca statului suma de 200 lei, cheltuieli judiciare în apel, iar în baza art. 193 alin. 6 Cod de procedura penala l-a obligat pe inculpat la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în apel în favoarea partii civile A. M. E. Împotriva acestei decizii tertul asigurator. Tertul asigurator a solicitat admiterea caii de atac ordinare exercitata, casarea hotarârii atacate si pronuntarea unei hotarâri prin care sa se diminueze cuantumul despagubirilor civile acordate partii civile cu titlu de daune morale, întrucât instanta a încalcat principiul potrivit caruia despagubirea destinata repararii prejudiciului moral trebuie sa fie justa, echitabila si proportionala (filele 10-12). Critica formulata de tertul asigurator A T. Asigurari SA – Sucursala Oradea este neîntemeiata Potrivit articolului 14 aliniatul 3 Cod de procedura penala, repararea pagubei se face în modalitatile prevazute la articolul 10 literele a si b “potrivit legii civile”, ceea ce înseamna ca legea penala trimite atât la dispozitiile civile de drept material care reglementeaza raspunderea civila delictuala – articolul 998 si urmatoarele Cod civil – cât si la cele de drept procesual civil, derogarile în materie de procedura rezultate din alaturarea actiunii civile actiunii penale fiind expres prevazute în Codul de procedura penala. Prin urmare, temeiul raspunderii civile a inculpatului pentru prejudicii cauzate prin infractiune îl constituie temeiul general al raspunderii civile delictuale, astfel cum este reglementat în articolul 998 Cod civil, care prevede ca “orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara” si în articolul 999 Cod civil, potrivit caruia “omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”. Cerintele legii impun ca persoana care a comis o fapta ilicita sa repare integral toate prejudiciile ce au rezultat din savârsirea acestuia, indiferent de caracterul lor, ceea ce rezulta din însasi redactarea articolului 998 si articolului 999 Cod civil, care folosesc termenul general de “prejudiciu” fara a distinge în raport cu caracterul material sau moral al acestuia, ceea ce înseamna ca trebui reparate atât prejudiciile materiale cât si cele morale prin orice fapte ilicite, deci si a celor cu caracter penal. În cauza dedusa judecatii s-a stabilit ca partea civila A. M. E a suferit , între altele, ca urmare a infractiunii comise de inculpat un prejudiciu moral. Partea vatamata s-a constituit parte civila în cauza cu suma de20.000 lei reprezentând daune materiale si 50.000 lei daune morale (fila 52 dosarul instantei de fond), iar apoi si-a precizat pozitia în sensul ca solicita 22.528 lei cu titlu de daune materiale, mentinând cererea de 50.000 lei daune morale (fila 144 si urmatoarele). Principiile ce guverneaza raspunderea civila delictuala, trebuie aplicate de maniera în care sa se ajunga la stabilirea unei despagubiri menita a repune victimele în situatia anterioara producerii faptul prejudiciabil, însa cu respingerea oricarei intentii de îmbogatire fara justa cauza. Totodata, în cuantificarea daunelor materiale si morale, instanta trebuie sa aiba în vedere ca despagubirile destinate repararii prejudiciului material si moral trebuie sa fie juste si echitabile. Criteriile orientative pentru stabilirea despagubirilor ce pot fi acordate cu titlu de daune morale sunt cel al gravitatii si criteriul echitatii. Contravaloarea daunelor morale nu trebuie sa constituie venituri nejustificate pentru victimele accidentelor de circulatie. Având în vedere impactul negativ, de ordin psihologic pe care îl resimte partea civila, urmarile psihologice ale unui asemenea traumatism si necesitatea ca daunele morale sa reprezinte o satisfactie echitabila pentru prejudiciul suferit, tinând seama de finalitatea institutiei daunelor morale, dar si limita ce impune ca acestea sa nu devina sursa de venit nejustificat, instanta de fond, conform prevederilor articolului 346 aliniatele 1,2 Cod procedura penala combinat cu articolul 14 aliniatele 2,5 Cod procedura penala cu referire la articolele 998 si 999 Cod civil, a admis doar în parte actiunea partii civile si l-a obligat pe inculpat, alaturi de tertul asigurator la plata sumei de 22.528 lei, cu titlu de daune materiale si a sumei de 40.000 lei, reprezentând daune morale. Instanta de apel, în mod corect, fata de actele de la dosar, a redus cuantumul despagubirilor acordate cu titlu de daune materiale la suma de 20.252 lei. În raport cu gravitatea suferintelor morale produse partii civile, corect a apreciat Judecatoria Beius ca obligarea inculpatului alaturi de tertul asigurator la plata sumei de 4000 lei, cu titlu de despagubiri pentru daunele morale corespunde unei juste si integrale despagubiri.

În consecinta, recursul declarat de catre tertul asigurator fiind nefondat, conform articolului 38515 punctul 1 litera b Cod de procedura penala, a fost respins ca atare.