Referate Drept comunitar

Carta cuprinde, într-un text unic, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, ansamblul drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni, precum şi ale … Full story

Circulaţia liberă a capitalului este reglementată în art. 56-60 din Tratatul CE. Ea este legată de libera circulaţie a produselor, persoanelor şi serviciilor, fiind menită … Full story

Fără îndoială, la baza întregului drept comunitar european stau tratatele celor trei Comunităţi europene – Tratatul de la Paris din 1951, intrat în vigoare în … Full story

EXTRAS: În general, economiştii asociază piaţa cu mecanismul cel mai eficace pentru alocarea eficientă a resurselor. Într-o piaţă perfectă, firmele vor concura una cu alta pentru … Full story

EXTRAS: Libertatea de stabilire şi de prestare de servicii include, conform art. 52 alin. 2 din Tratat, dreptul de a începe şi continua activităţi ca … Full story

Definirea noţiunii de „funcţionar” comunitar o regăsim în articolul 1 din Statut, potrivit căruia „este funcţionar al Comunităţilor, în sensul prezentului statut, orice persoană care … Full story

Libertatea de mişcare a persoanelor constituie expresia cea mai uşor perceptibilă a apartenenţei la un spaţiu european comun, fără bariere interne. Potrivit dispoziţiilor Tratatului de … Full story

Deşi nu este în prim planul funcţionării Uniunii Europene, precum apar Consiliul European, Consiliul, Comisia europeană sau Parlamentul european, Curtea de justiţie a Comunităţilor europene … Full story

Prin crearea Parlamentului European ca instituţie de bază care reprezintă interesul poporului, și, ulterior, prin elaborarea procedurilor pentru organizarea de alegeri directe s-a dat satisfacţie … Full story

Consiliul (așa cum este denumit de noul Tratat de la Lisabona) este compus din câte un reprezentant pentru fiecare stat membru, respectiv 27 de reprezentanţi.   Consiliul … Full story