referate juridice

Institutul Naţional al Magistraturii realizează formarea iniţială a viitorilor magistraţi – judecători şi procurori -, formarea profesională continuă a magistraţilor în funcţie, precum şi formarea … Full story

Se ivesc numeroase situaţii când, la faţa locului, se descoperă numai urme ale unor fragmente de desene papilare, în care nu se reproduce decât un … Full story

În Italia este consacrat sistemul bicameral. Camera Deputaţilor se alege prin vot universal şi direct, cuprinzând 630 de deputaţi, repartizarea mandatelor efectuându-se între circumscripţii în raport … Full story

EXTRAS: În ansamblul raporturilor de drept fiscal internaţional înlăturarea fenomenului dublei impuneri precum şi a efectelor sale negative asupra relaţiilor comerciale constituie o importantă preocupare … Full story

EXTRAS: Tratatul instituind Comunităţile Europene a prevăzut şi modalităţile de asigurare a resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii acestora. Între C.E.C.O. (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi … Full story

EXTRAS: Deşi incriminarea unor fapte internaţionale ilicite a cunoscut o evoluţie considerabilă după cel de-al doilea război mondial, fie prin statutele unor instanţe penale internaţionale, … Full story

Prin Rezoluţia 62/1 din 15 decembrie 1946 Adunarea Generală a O.N.U a aprobat Constituţia Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi care a fost în mod oficial creată … Full story

Dreptul internaţional umanitar este acea ramură a dreptului internaţional public, constituit dintr-un ansamblu de norme de drept internaţional, de natură cutumiară sau convenţională, destinate a … Full story

România a militat întotdeauna pentru recurgerea la mijloacele paşnice în vederea soluţionării diferendelor dintre state şi pentru evitarea pe cât posibil a războiului având un … Full story

În majoritatea ţărilor, activităţile şi managementul politicilor ecologice sunt asistate de agenţii de specialitate[1]. Crearea unei agenţii comunitare în domeniul mediului a fost stabilită prin Regulamentul … Full story