Societatile comerciale si societatile civile

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în anul 2007, nu cuprinde o definiţie a societăţii comerciale, ceea ce impune trimiterea la dispoziţiile Codului civil care reglementează contractul de societate, adică societatea civilă. Aceste dispoziţii legale, întregite cu unele elemente cuprinse în Legea nr. 31/1990 permit definirea societăţii comerciale. De subliniat este faptul că în dreptul nostru Codul civil defineşte prin art. 1491  societatea civilă în sensul de contract de societate. Atât în dreptul civil, cât şi în dreptul comercial, principalul izvor de obligaţii este contractul. Dispoziţiile Codului civil – care, aşa cum rezultă din art. 1 C. com., se aplică şi în dreptul comercial, în măsura în care legile comerciale nu prevăd o altă reglementare. Deşi aria contractelor de societate comercială este mult mai vastă, contractul de societate civilă, reglementat de Codul civil, poate deveni o prezenţă activă, cu efecte benefice pentru asociaţi. Realizarea unor beneficii este privilegiul exclusiv al contractelor de societate comercială, pe câtă vreme contractul de societate civilă urmăreşte realizarea de foloase patrimoniale într-un cadru juridic distinct, care necesită o analiză specială. Codul civil reglementează contractul de societate în Cartea a III-a, Titlul VIII, intitulat „Despre contractul de societate” – art. 1491-1531. Codul civil defineşte contractul de societate în art. 1491 ca fiind acel „contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea deriva”. Referindu-se la persoane, art. 1491 C. civ. nu face distincţie între persoanele fizice şi persoanele juridice, de unde concluzia că un asemenea contract poate fi încheiat şi între persoane juridice, sau între persoane fizice şi persoane juridice. Între asociaţi, contractul de societate creează o comuniune de interese. Profilul juridic al acestui contract face ca societatea să se deosebească de indiviziune şi de comunitatea de bunuri. Ea nu trebuie confundată nici cu asociaţia, deoarece o asociaţie are scop nepatrimonial. Ori, obţinerea foloaselor este de esenţa contractului de societate civilă.

Contractul de societate are următoarele elemente esenţiale care îl deosebesc de alte contracte: fiecare asociat se obligă să pună în comun o valoare patrimonială (aport); asociaţii se obligă să desfăşoare împreună o activitate care constituie obiectul societăţii; toţi asociaţii participă la realizarea şi împărţirea beneficiilor.

Doriti mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpărati acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 

 PREŢ – 5 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor

Redacţia www.studiijuridice.ro

Anul elaborarii

2010

Pagini:

10

Detalii tehnice:

Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1.5

Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie:

DA

Printabil:

DA

Se distribuie in format:

*.doc, Word

Optiune de copiere COPY/PASTE

Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]

Bibliografie

– S. D. CĂRPENARU, ”Drept comercial român”, Editura Universul Juridic, ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2007- DAN A. POPESCU, „Contractul de societate”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996.- DAN A. POPESCU, „Natura juridică şi condiţiile generale de valabilitate ale contractului de societate”, în Revista de Drept Comercial nr. 5/1993.- E. SAFTA-ROMANO, „Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilă”, în Revista Dreptul nr. 2/1992.- F. DEAK, ST. CĂRPENARU, „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993- SMARANDA ANGHENI, MAGDA VOLONCIU, CAMELIA STOICA, Drept comercial, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.- ELENA CÂRCEI, „Drept comercial român”, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;- IOAN SCHIAU, „Curs de drept comercial”, Editura Rosetti, Bucureşti, 2004;- VASILE PĂTULEA, CORNELIU TURIANU, „Drept comercial. Practică judiciară adnotată”, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;- VASILE PĂTULEA, CORNELIU TURIANU, „Drept comercial român, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;- GHEORGHE BUTA, „Jurisdicţia comercială. Teorie şi jurisprudenţă”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003;- Codul civil- Codul comercial- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în 2007- Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din 28 noiembrie 2006- Legea nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 9 ianuarie 2007

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, publicată în Monitorul Oficial nr. 446/29 iunie 2007