Somatie de plata

Judecătoria PODU TURCULUI, Sentinta civila Nr. 521 din 9 iunie 2010

Dosar nr. 438/829/2010R O M Â N I AJUDECĂTORIA PODU TURCULUI JUDEŢUL BACĂUSENTINŢA CIVILĂ NR.521ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: 09.06.2010COMPLET FORMAT DIN:PREŞEDINTE : STPOICA DANIELA MARILENACu participare:GREFIER : BUŢUCAN DANIELA Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea S.C „” S.A şi pe debitoarea S.C „ „S.R.L având ca obiect „somaţie de plată”. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit creditoarea S.C „” S.A şi debitoarea S.C „”S.R.L. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului, menţiuni privitoare la îndeplinirea procedurii de citare şi stadiul procesual, după care: Instanţa constată că s-a depus la dosar adresă prin care creditoarea, S.C „” S.A Râmnicu Sărat, a comunicat faptul că debitoarea S.C „” SRL, a achitat valoarea debitului. Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză instanţa constată cauza în stare de judecată şi rămâne în pronunţare. S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare: I N S T A N Ţ A, – deliberând- Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele: Prin cererea înregistrată sub nr.438/829/2010 din 22.04.2010, reclamanta/creditoarea S.C”SA , cu sediul in loc Râmnicu Sărat, jud. Buzău chemat în judecată pârâta, debitoarea SC”” SRL cu sediul in com Podu Turcului, jud Bacau pentru ca instanţa, prin hotărâre judecătorească să dispună somarea acesteia la plata sumei de 3560,48 lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale neachitate. Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar. În motivarea cererii reclamanta arată că între creditoare si debitoare au fost incheiate raporturi comerciale ce au avut ca obiect livrarea de produse alimentare. În susţinerea cererii reclamanta a depus acte. Pârâta nu s-a prezentat în instanţă dar a achitat debitul, facand dovada platii cu extrasul de cont atasat la fila 14 din dosar. Fata de aceasta situatie , instanta urmeaza sa respinga cererea debitoarei ca ramasa fara obiect. In baza art 274 Cod Procedura Civila va obliga debitoarea la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: Respinge somaţia de plată formulată de creditoarea S.C „” S.A, cu sediul în Râmnicu Sărat, str. Aleea Industriei, nr.1, judeţul Buzău, în contradictoriu cu debitoarea S.C „” S.R.L, cu sediul în comuna Podu Turcului, str. Teiului, nr.5, judeţul Bacău, ca rămasă fără obiect. Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată, în valoare de 39,3 lei. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.06.2010. PREŞEDINTE, GREFIER, STOICA DANIELA MARILENA BUŢUCAN DANIELA Red.M.S.C/tehnoredact.B.D. Ex.4 01.07.2010

Sentinţa civilă a devenit irevocabilă la data de 09.06.2010.