StudiiJuridice.ro – Administratie publica / Drept administrativ

  PRINCIPIUL LEGALITĂŢII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV   Din cuprins:1. Generalităţi privind administraţia publică şi mediul juridic2. Principiul legalităţii2.1. Prezentare generală2.2. Noţiunea principiului legalităţii2.3. Sursele legalităţii şi ierarhia regulilor … Full story

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA FUNCŢIONARILOR PUBLICI – Descriere pe scurt – Recrutarea şi selecţia funcţionarilor publici înseamnă atragerea şi găsirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante  în … Full story

Guvernanţa multinivel a fost, în primul rând, dezvoltată la nivelul studiilor despre politicile U.E. şi apoi extinsă spre luarea deciziei la nivel european. O primă … Full story

Responsabilitatea este principiul conform căruia funcţionarul public trebuie să poarte răspunderea pentru actele sale. Pentru funcţionarul public, ca şi pentru administraţie în ansamblul său, legalitatea … Full story

Contenciosul administrativ poate fi definit în sens larg ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi, indiferent de natura juridică a litigiilor sau … Full story

Funcţia publică şi funcţionarul public sunt instituţii juridice ale dreptului public, în general, şi ale dreptului administrativ, în particular, care s-au conturat şi perfecţionat de-a … Full story

Rolul stabilirii criteriilor de clasificare a actelor administrative prezintă o vădită importanţă practică determinată de ierarhia administrativă şi puterea juridică a actului, dar nu numai. În … Full story

Regimul juridic al actelor administrative desemnează ansamblul de reguli de fond şi de formă care se aplică acestor acte, dându-le o anumită particularitate. Aceasta înseamnă … Full story

EXTRAS: În primul rând se impune a sublinia că administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă, în esenţă, un instrument al … Full story