StudiiJuridice.ro – Criminalistica

Cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, organele de urmărire pe­nală trebuie să manifeste maximum de discernământ juridic, să respecte cu stricteţe dispoziţiile legale. Aceasta presupune că organele … Full story

Descoperirea urmelor (petelor) de sânge la locul săvârşirii faptei se face după anumite procedee şi prin utilizarea mijloacelor tehnice adecvate, în funcţie de natura infracţiunii, … Full story

Noţiunea de „reconstituire” a devenit un termen uzual al cărui înţeles principal este corect însuşit de majoritatea oamenilor. Prin reconstituire se înţelege acţiunea de a … Full story

Rolul confruntării în clarificarea unor fapte sau împrejurări este pus în evidenţă, îndeosebi în cazurile în care contradicţiile, neclarităţile, neconcordanţele din declaraţiile personale ascultate într-o … Full story

Acest procedeu, aplicat de toate serviciile criminalistice, a fost pus la punct, printre alţii, de savantul rus M. M. Gherasimov. La noi în ţară s-a … Full story

Se ivesc numeroase situaţii când, la faţa locului, se descoperă numai urme ale unor fragmente de desene papilare, în care nu se reproduce decât un … Full story

Contactul mâinilor infractorului cu diferitele suprafeţe întâlnite la locul săvârşirii faptei se finalizează întotdeauna cu producerea unor urme. Aceste urme apar, în cele mai multe cazuri, … Full story