StudiiJuridice.ro – Drept civil

Răspunderea civilă delictuală îndeplineşte, aşa cum vom arăta în cele ce urmează, două funcţii importante: funcţia preventiv-educativă şi funcţia reparatorie, între ele existând o strânsă … Full story

Potrivit terminologiei tradiţionale, fapta ilicită care dă naştere raportului juridic de răspundere, poartă numele de „delict” şi de „cvasidelict”. Faţă de aceste considerente, se subliniază că, pornind de la termenul de „delict” răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite extra-contractuale se numeşte delictuală. … Full story

Vânzarea lucrului altuia este o operaţie anormală, întâlnită totuşi în practică şi efectuată în cunoştinţă de cauză de ambele părţi, sau în împrejurări în care … Full story

Existenţa unui sistem de publi­citate imobiliară este determinată de necesitatea cunoaşterii situaţiei precise a bunurilor imobile, atât din punctul de vedere al elementelor lor de … Full story

Donaţia este un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care una dintre părţi, numită donator, cu intenţie liberală, îşi micşorează în mod actual … Full story

Pentru a distinge efectele specifice contractului de întreţinere este necesar să reţinem în primul rând că acesta este: „un contract nenumit, aleatoriu, prin care una … Full story

Întrucât moştenirea se deschide “prin moarte”, aşa cum dispune art. 651 din Codul Civil, rezultă că data deschiderii ei coincide cu momentul morţii celui care … Full story

Cesiunea de creanţă dă cesionarului dreptul de a solicita debitorului întregul preţ al creanţei, oricare ar fi preţul cesiunii, iar subrogatul nu poate cere debitorului … Full story

În dreptul nostru, în privinţa obiectului contractului de donaţie se aplică regulile comune privind obiectul actului juridic civil: – să fie în circuitul civil (art. 963 … Full story