StudiiJuridice.ro – Drept constitutional

În România, instituţia care are în atribuţii controlul constituţionalităţii legilor este Curtea Constituţională. Astfel, potrivit art. 146 lit. a) din Constituţie: Curtea Constituţională: se pronunţă … Full story

În perioada anilor 1944-1989 s-au produs unele schimbări importante în toate domeniile dreptului, în conformitate cu ideologia vremii şi cu modul de a concepe existenţa … Full story

Prin conţinutul, trăsăturile şi atributele sale Guvernul reprezintă una dintre cele mai importante şi distincte instituţii ale statului. Importanţa acestei puteri decurge din faptul că … Full story

Constituţia italiană prevedea că „Italia este o republică democratică, întemeiată pe muncă, în care suveranitatea aparţine poporului, care o exercită sub formele şi în limitele fixate de Constituţie” (art. 1). … Full story

Democraţia creştină s-a conturat mai târziu decât liberalismul ori social-democraţia, extinzându-şi influenţa după cel de-al doilea război mondial. … Full story

În literatura de specialitate s-au dat multe definiţii partidelor politice, autorii acestora încercând să surprindă elementele determinante conform concepţiei fiecăruia. Astfel, partidul este o „reuniune de … Full story

Raţiunea de a fi a unui parlament este aceea de a acţiona. Altminteri, parlamentul rămâne doar decorul unor parlamentări terne, inutile şi iritante. Produs al … Full story

Activitatea partidelor politice şi a altor formaţiuni angajate în campania electorală continuă, în cadrul Parlamentului, prin formarea “grupurilor parlamentare” sau a “grupurilor politice”, alcătuite de … Full story

Autorităţile federale ale Elveţiei sunt Adunarea Federală şi Consiliul Federal. Adunarea Federală se compune din două secţiuni (consilii): Consiliul Naţional, alcătuit din 200 de deputaţi, aleşi … Full story