StudiiJuridice.ro – Legislatie

    Decret nr. 342 din 09/04/2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a … Full story

  Ordin nr. 550 din 03/04/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 06/04/2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează potrivirea teoretică    În temeiul … Full story

  CONVENTIA din 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine*(CONFERINTA DE LA HAGA)   Statele semnatare ale prezentei conventii, dorind sa suprime … Full story

LEGEA Nr. 27/2012  pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal   Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Codul penal al … Full story

Ordin nr. 3283 din 17/02/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 24/02/2012Intrare in vigoare: 24/02/2012pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor … Full story

Ordin nr. 131 din 25.01.2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 22/02/2012pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice … Full story

Ordin nr. 245 din 17/02/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 22/02/2012privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate … Full story

   Ordin nr. 81 din 13.02.2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 22/02/2012privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de … Full story

Ordin nr. 3202 din 03/02/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 22/02/2012Intrare in vigoare: 22/02/2012pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi … Full story