www.studiijuridice.ro

Pentru realizarea obiectivelor urmărite, avem în vedere:

– desfăşurarea de activităţi economice directe, în principal de prestări servicii în domeniul publicistic, prin editarea unor cărţi de specialitate, prin înfiinţarea de reviste de doctrină, legislaţie şi jurisprudenţă românească şi străină;

– crearea de baze de date ce vor conţine informaţii cu caracter public, informaţii utile şi cetăţeanului în relaţia cu instituţiile sau autorităţile locale şi naţionale, ori în relaţia cu societăţi comerciale de stat sau cu capital majoritar de stat şi regii autonome;

– realizarea de programe informatice (produse software) specifice domeniului juridic;

– activităţi în domeniul informaticii, consultanţă privind arhitectura sistemlor informatice, reproducerea pe suporţi magnetici sau optici a înregistrărilor şi programelor informatice;

– librărie virtuală online cu vânzare de produse juridice;

– activităţi de editare a broşurilor şi a altor publicaţii cu caracter juridic informativ, inclusiv a revistelor tipărite sau electronice;

– efectuarea de sondaje de opinie şi de studii cu caracter statistic;

– organizarea de întruniri şi grupuri de lucru în România şi în stăinătate şi schimburi de informaţii în domeniul juridic sau al informaticii, pentru îmbunătăţirea modului de prezentare a informaţiilor;

– organizarea de manifestări cu caractere ducativ-juridic: reuniuni, expoziţii;

– acţiuni de popularizare prin mass-media: presa vorbită sau scrisă, conferinţe, expuneri etc.